Qytetarë me të drejtë vote në Republikën e Kosovës:
1,869,662
Qytetarë me të drejtë vote në Komunën e Suharekës:
67,970
Dalja e qytetarëve në zgjedhje - Komuna e Suharekës:
n/a
RAPORTO