Lejet e punës për të huajt: OZS i bën thirrje ministrit Luka Mesca të përshpejtojë procedurat

24.04.2024

Procedurat për marrjen e lejeve të përshtatshme të punës për të huajt janë ende shumë të gjata në Slloveni, paralajmëroi Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë e Sllovenisë (OZS).

Lejet e punës për të huajt: OZS i bën thirrje ministrit Luka Mesca të përshpejtojë procedurat Foto: Ilustrim

Për këtë arsye ata i kërkuan ministrit të Punës, Luka Mesca, t’i përshpejtojë ato, duke ndjekur modelin e punësimit pas përmbytjeve të vitit të kaluar.

“Ka të bëjë me punësimin e bazuar në besim,” shpjeguan ata.

OZS përsëriti në një deklaratë për shtyp se mungesa e personelit është një problem i madh për ekonominë sllovene, prandaj shumë zejtarë dhe sipërmarrës detyrohen të punësojnë punëtorë nga India, Filipinet, Bangladeshi dhe vende të tjera jashtë Evropës.

Këta të huaj kanë nevojë për një leje të vetme qëndrimi dhe pune për të punuar në Slloveni dhe procedurat për marrjen e saj zgjasin disa muaj. Prandaj, në OZS do të rregulloheshin sipas modelit të ligjit për masat intervenuese për eliminimin e pasojave nga përmbytjet dhe rrëshqitjet e tokës nga gushti 2023, përkatësisht për të gjitha profesionet në të gjitha aktivitetet.

Ligji i dytë i ndërhyrjes pas përmbytjeve hyri në fuqi më 2 shtator dhe ndër të tjera parashikonte shkurtimin e procedurave për punësimin e të huajve që janë të punësuar në profesione të nevojshme për eliminimin e pasojave të përmbytjeve dhe që vijnë nga vende. për të cilat nuk kërkohet vizë për të hyrë dhe qëndruar në Slloveni.

Njësia administrative duhet të vendosë brenda tre muajve nëse do të lëshojë ose jo një leje qëndrimi dhe pune uniforme për të huajt, dhe Agjencia e Punësimit e Republikës së Sllovenisë duhet t’i japë përparësi lëshimit të lejeve të punës dhe pëlqimeve për leje qëndrimi dhe pune uniforme për këta të huaj; duhet të përfundojë procedurat më së voni brenda dhjetë ditëve. Në këtë rast nuk ka nevojë të kontrollohet tregu i punës (përcaktimi i kushtit që të mos ketë person të përshtatshëm në regjistrin e papunësisë). Të huajt mund të fillojnë punën sapo të kenë letrën nga instituti dhe nuk duhet të presin vendimin e njësisë administrative. Masa do të jetë në fuqi deri në fund të gushtit të vitit të ardhshëm.

“Në të njëjtën kohë, ne propozojmë që të unifikohen procedurat në njësitë administrative në të gjithë Slloveninë dhe të vendoset kontroll më i mirë mbi to, pasi kjo do të përshpejtonte eliminimin e lëndëve të pazgjidhura. Si zgjidhje për të eleminuar diferencën e mbetur, një pjesë e përgjegjësive të njësive administrative mund të kalojë në zyrën e punës, pasi njësitë administrative janë të mbingarkuara dhe të pa staf”, sqaron OZS.

Duke qenë se punëdhënësit nguten shpesh për të punësuar një të huaj, sipas tyre duhet të lehtësohet dhënia e gjurmëve të gishtave për të huajt në njësitë administrative, jo vetëm në ambasadat jashtë vendit. “Kjo lloj metode do të përshpejtonte edhe procesin e marrjes së një leje uniforme për të huajt. Qëllimi është të eliminohen të gjitha pengesat e panevojshme burokratike në procesin e punësimit të fuqisë punëtore të huaj”, shkruan ata.

Lidhur me punësimin e të huajve, Ministria e Punës ka sqaruar pak ditë më parë se janë pro vendosjes së marrëveshjeve dypalëshe për punësim me shtete të përshtatshme, siç është ajo që Sllovenia ka lidhur me Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë dhe aktualisht është marrëveshja më e afërt e tillë. është me Filipinet. Edhe kjo e fundit ka ende një rrugë të gjatë për të bërë, pasi ende nuk është nënshkruar as një memorandum.

Megjithatë, ministria po përpiqet të ndihmojë punëdhënësit në punësimin e të huajve edhe me masa të tjera. Ndër të tjera ai është duke përgatitur një ndryshim në Ligjin për Punësimin, Vetëpunësimin dhe Punën e të Huajve. Në përputhje me legjislacionin evropian, drafti rregullon kushtet dhe procedurën për marrjen e kartonit blu të BE-së ose leje qëndrimi të përkohshme për punësim të kualifikuar për shtetas të vendeve të treta.

Gjithashtu, parashikon që sidomos në muajt e verës dhe të dimrit, puna sezonale të futet edhe në turizëm dhe hotelieri. Shtetasit e vendeve të treta mund ta bënin këtë në bazë të marrjes së një leje qëndrimi dhe pune të vetme (deri në gjashtë muaj) ose në bazë të një leje pune sezonale të lëshuar nga zyra e punës (deri në tre muaj).

Punëdhënësit ndjejnë mungesën e personelit në industri të ndryshme, duke përfshirë ndërtimin, hotelierinë, turizmin, transportin dhe aktivitete të tjera. Gjithsej 919.966 persona janë punësuar në Slloveni në janar, duke përjashtuar fermerët, nga të cilët pjesa e të huajve ishte tashmë 15.28 për qind. Në janar të vitit të kaluar, pesha e të huajve mes 907,072 punëtorëve ishte 13,97%, dhe pesë vjet më parë, në janar 2018, për shembull, midis 834,588 punëtorëve, ishte 8,72%, sipas të dhënave të ofruara për STA nga shteti. Enti i Statistikës pak ditë më parë.