Krahasuar me vitin 2019, në 2020 arsimi fillor në Suharekë gjashtëfishoi shpenzimet e telefonisë mobile

Krahasuar me vitin 2019, në 2020 arsimi fillor në Suharekë gjashtëfishoi shpenzimet e telefonisë mobile
Herolind Bytyçi

25.03.2021 / Suhareka

Në shpenzimet e periudhës janar-dhjetor 2020 sipas njësive buxhetore dhe kodeve ekonomike të Komunës së Suharekës, ndër tjera figurojnë edhe shpenzimet për dreka zyrtare, telefoni mobile dhe karburante për vetura.

Në bazë të raportit të vitit paraprak 2020 të siguruar nga SuharekaOnline rezulton që Zyra e Kryetarit të Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj, për vitin 2020 ka shpenzuar 2,255.36€ për telefoni mobile ose 785.05€ më pak se në vitin 2019.

Krahasuar me vitin 2019 shpenzime më të mëdha për telefoni mobile ka bërë arsimi fillor, i cili në vitin 2019 kishte shpenzuar vetëm 550 € ndërsa në vitin 2020 ka gjashtëfishuar këto shpenzime, gjithsej 3,155.00 €.

LEXO EDHE:  Komuna e Suharekës e dyta për nga numri i ndreqjeve të problemeve të raportuara nga qytetarët

Në total për vitin 2020 Komuna e Suharekës ka shpenzuar 19,913.61 € për telefoni mobile ose 7,277.63 € më pak se në vitin 2019.

Njësia BuxhetoreTelefoni Mobile 2020Telefoni mobile 2019
Zyra e kryetarit €                              2.255,36 €                       3.040,41
Administrata €                              1.959,44 €                       1.785,30
Inspeksioni €                                  578,28 €                        629,25
Kuvendi Komunal €                              1.099,78 €                       1.162,41
Sherbimet Publike €                              3.178,59€                        8.605,65
Bujqesia €                              2.013,08 €                       2.248,92
Urbanizmi €                                  577,47€                           795,40
Kadastri €                                  615,22€                           815,12
Administrata Shendetesi €                                  603,28 €                          658,40
Sherbimet Sociale €                                  511,15 €                          716,29
QKMF €                              1.956,65 €                       2.554,23
Kultura €                                  712,96 €                       1.114,41
Arsimi Administrata €                                  517,35 €                          567,40
Çerdhet / Arsimi Parafillor €                                  120,00€ 0
Arsimi Fillor €                              3.155,00€ 550.00
Arsimi Mesem €                                    60,00€ 0
TOTAL €                            19.913,61 € 27.191,24

Themele të sigurta të së ardhmes, N.T.P.SH “HALITI”, gjiganti i ndërtimit në Suharekë

Të investosh në të ardhmen është gjëja më e duhur që çdo person do duhej ta ketë parasysh në secilin...

Lexo më shumë

Të fundit