Komuna e Suharekës rishpall konkursin për 3 vende të lira pune për roje pylli

Komuna e Suharekës rishpall konkursin për 3 vende të lira pune për roje pylli
Fjolla Hoxha

16.07.2021 / Suhareka

Komuna e Suharekës, saktësisht Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari ka rishpallur konkursin për tri roje pylli.

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë në konkursin e publikuar kishte bërë të ditur edhe detyrat e përgjegjësit kryesore të cilat ishin:

 1. Të ruaj pyjet nga prerjet ilegale, dëmtimet, pyllëzimet;
 2. Të ruaj nga shkatërrimet e rrugëve pyjore depove etj;
 3. Të ruaj shenjat e kufijeve të pyjeve;
 4. Të parandalojë gjuetin ilegale si dhe të mbrojë kafshët e egra në pyje ;
 5. Të kryej procedurat e qarkullimit të masës drusore;
 6. Të zbatojë planin për mbrojtje kundër zjarreve;
 7. Është i obliguar në shuarjen e zjarrëve në pyje dhe të informoje organet përgjegjëse;
 8. Bënë fletëparaqitje për veprimet ilegale në pyje etj :
 9. Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të eprorit;
LEXO EDHE:  Suharekë, për vetëm 4 ditë regjistrohen 3 raste me COVID-19

Kushtet:

 • Të ketë përgatitje Shkolla e Mesme
 • Aftësi të komunikoj lirshëm me qytetaret dhe stafin menaxhues dhe atë vartës.
 • Preferohen trajnime dhe kualifikime të tjera që ndërlidhen me vendin punës.
  Shkathtësitë: Të ketë aftësi Psiko Fizike
  Dokumentacioni i kërkuar:
 • Fotokopja e vërtetuar e Diplomës se Shkollës së Mesme (kopja e noterizuar),
 • Dëshmi lidhur me programet trajnuese
 • Ekstraktin e Lindjes
 • Fotokopjen e Letërnjoftimit
 • Certifikatën që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen hetimet.

Kandidatët e interesuar për këto pozita mund të aplikojnë prej datës 16.08.2021 deri më 30.08.2021.

Rishpallje-Konkursi-Roje-Pylli-2021

Nga tani në Physio Cure Clinic edhe trajtim i rrudhave, pikave të zeza dhe gjithçka për fytyrën tuaj

Pastrimi i fytyrës shërben për mirëmbajtjen e shëndetit të lëkures, kryerjen normale të funksioneve të qelizave si dhe ndriçimin e...

Lexo më shumë

Të fundit