Komuna e Suharekës përsëritë konkursin për 3 vende të lira pune për roje pylli

Komuna e Suharekës përsëritë konkursin për 3 vende të lira pune për roje pylli
Eurolinda Zenelaj

29.04.2021 / Suhareka

Komuna e Suharekës, saktësisht Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari më datë 03 prill, 2021 kishte hapur konkurs pune për roje pylli.

Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Pylltarisë në konkursin e publikuar kishte bërë të ditur edhe detyrat e përgjegjësit kryesore të cilat ishin:

 1. Të ruaj pyjet nga prerjet ilegale, dëmtimet, pyllëzimet;
 2. Të ruaj nga shkatërrimet e rrugëve pyjore depove etj;
 3. Të ruaj shenjat e kufijeve të pyjeve;
 4. Të parandalojë gjuetin ilegale si dhe të mbrojë kafshët e egra në pyje ;
 5. Të kryej procedurat e qarkullimit të masës drusore;
 6. Të zbatoje planin për mbrojtje kundër zjarreve;
 7. Është i obliguar në shuarjen e zjarrëve në pyje dhe të informoje organet përgjegjëse;
 8. Bënë fletëparaqitje për veprimet ilegale në pyje etj :
 9. Kryen edhe punë tjera sipas urdhërit të eprorit;
  Kushtet:
 • Të ketë përgatitje Shkolla e Mesme
 • Aftësi të komunikoj lirshëm me qytetaret dhe stafin menaxhues dhe atë vartës.
 • Preferohen trajnime dhe kualifikime të tjera që ndërlidhen me vendin punës.
  Shkathtësitë: Të ketë aftësi Psiko Fizike
  Dokumentacioni i kërkuar:
 • Fotokopja e vërtetuar e Diplomës se Shkollës së Mesme (kopja e noterizuar),
 • Dëshmi lidhur me programet trajnuese
 • Ekstraktin e Lindjes
 • Fotokopjen e Letërnjoftimit
 • Certifikatën që ndaj tij/ asaj nuk zbatohen hetimet.
LEXO EDHE:  Krahasuar me vitin shkollor 2019/20, këtë vit shënon rënie numri i nxënësve në arsimin e lartë të mesëm në Suharekë

Ndërsa, të mërkurën drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit dhe Pylltarisë ka njoftuar se konkursi është ndërprerë (përsëritur), raporton SuharekaOnline.

Sipas njoftimit të kësaj drejtorie është bërë e ditur se së paku 3 nga kandidatët nuk i kanë plotësuar kushtet e parapara në konkurs.

Themele të sigurta të së ardhmes, N.T.P.SH “HALITI”, gjiganti i ndërtimit në Suharekë

Të investosh në të ardhmen është gjëja më e duhur që çdo person do duhej ta ketë parasysh në secilin...

Lexo më shumë

Të fundit