Konkursi për 17 mësimdhënës dhe një punëtor ndihmës, DKA-Suharekë publikon listën e ngushtë të kandidatëve

01.10.2021

Ndërsa, gjatë ditës së sotme DKA-Suharekë ka publikuar listën e ngushtë të kandidatëve, të cilët më 6 Tetor 2021, do t’i nënshtrohen testit me shkrim në sallën e Asamblesë të KK Suharekë. “Komisioni përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05Nr.1429, […]

Konkursi për 17 mësimdhënës dhe një punëtor ndihmës, DKA-Suharekë publikon listën e ngushtë të kandidatëve Foto: Ilustrim

Ndërsa, gjatë ditës së sotme DKA-Suharekë ka publikuar listën e ngushtë të kandidatëve, të cilët më 6 Tetor 2021, do t’i nënshtrohen testit me shkrim në sallën e Asamblesë të KK Suharekë.

“Komisioni përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05Nr.1429, të datës 10.09.2021, përpilon listën e ngushtë të kandidatëve të cilët do t’i nënshtrohen testit me shkrim me datë: 06.10.2021, në sallën e Asamblesë të KK Suharekë”, thuhet në njoftim.

Më poshtë mund të gjeni listën e ngushtë të kandidatëve për 17 mësimdhënës për 14 shkolla dhe një punëtor ndihmës për SHMT “Skënder Luarasi” – Suharekë.

Orari i testit me shkrim është përcaktuar për secilën shkollë, duke filluar nga ora 09:00 deri në 14:00.

Njoftim-Lista-e-ngusht-e-kandidateve