Regjioni i Prizrenit renditet i fundit për nga numri i familjeve që marrin ndihmë sociale

03.02.2023

Agjencia e Statistikave të Kosovës ndër tjerash vazhdimisht ka publikuar numrin e familjeve dhe numrin e anëtarëve të familjeve që janë përfitues nga skema e ndihmës sociale gjatë vitit 2022. ASK ka publikuar numrin e këtyre familjeve dhe anëtarëve të tyre sipas regjioneve. Në të dhënat që ka siguruar SuharekaOnline bëhet e ditur se Regjioni […]

Regjioni i Prizrenit renditet i fundit për nga numri i familjeve që marrin ndihmë sociale Foto: Ilustrim

Agjencia e Statistikave të Kosovës ndër tjerash vazhdimisht ka publikuar numrin e familjeve dhe numrin e anëtarëve të familjeve që janë përfitues nga skema e ndihmës sociale gjatë vitit 2022.

ASK ka publikuar numrin e këtyre familjeve dhe anëtarëve të tyre sipas regjioneve.

Në të dhënat që ka siguruar SuharekaOnline bëhet e ditur se Regjioni i Prizrenit ku hynë edhe Komuna e Suharekës është renditur i fundit në listën e cila përmbanë numrin e familjeve përfituese nga skema e ndihmës sociale.

Regjioni i Prizrenit gjatë vitit 2022 ka regjistruar mbi 1.539 familje me mbi 5.717 anëtarë të cilat kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale, me këtë shifër Regjioni i Prizrenit renditet i fundi nga të gjitha regjionet e Kosovës.

Në bazë të statistikave të ASK-së figuron se Regjioni i Mitrovicës renditet i pari për nga numri i familjeve që përfitojnë nga skema e ndihmës sociale, ku gjatë vitit paraprak ka regjistruar mbi 6.096 familje të kësaj kategorie, ndërsa pas këtij regjioni renditet Regjioni i Prishtinës me mbi 5.933 familje i pasuar nga Regjioni i Pejës me mbi 2.554 familje, Regjioni i Gjakovës me mbi 2.470 familje, Regjioni i Ferizajit me 2.232 familje dhe Regjioni i Gjilanit me 2.157 familje.

RegjioniNumri i familjeve që janë përfituese nga skema e ndihmës sociale
Mitrovicë6.069
Prishtinë5.933
Pejë2.554
Gjakovë2.470
Ferizaj2.232
Gjilan2.470
Prizren 1.539
Burimi: ASK

Ndërsa, duke analizuar të dhënat e ASK-së figuron se numri i familjeve që përfitojnë nga skema e ndihmës sociale në Regjionin e Prizrenit ka shënuar rënie duke krahasuar gjashtë muajt e fundit me ata të parët të vitit 2022.

Në tabelën e më poshtme janë paraqitur të dhëna për numrin e familjeve përfituese nga skema e ndihmës sociale në Regjionin e Prizrenit.

Muaji, VitiNumri i familjeve që janë përfituese nga skema e ndihmës sociale
Janar, 20222.544
Shkurt, 20222.530
Mars, 20222.486
Prill, 20222.494
Maj, 20222.442
Qershor, 20222.439
Korrik, 20221.635
Gusht, 20221.587
Shtator, 20221.574
Tetor, 20221.570
Nëntor, 20221.549
Dhjetor, 20221.539
Burimi: ASK

Rikujtojmë se në muajin dhjetor të vitit 2022 në Komunën e Suharekës janë regjistruar 450 familje me 1,975 anëtarë të cilat kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale.

Më poshtë është punuar një tabelë e cila përmban të dhëna zyrtare për numrin e familjeve dhe anëtarëve të tyre që kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale.

Muaji, VitiNumri i familjeve që kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale në Komunën e SuharekësNumri i anëtarëve të familjeve që kanë përfituar nga skema e ndihmës sociale në Komunën e Suharekës
Janar, 20225032.236
Shkurt, 20224982.206
Mars, 20224932.179
Prill, 20224872.148
Maj, 20224792.114
Qershor, 20224832.130
Korrik, 20224732.080
Gusht, 20224572.005
Shtator, 20224541.997
Tetor, 20224511.974
Nëntor, 20224451.953
Djetor, 20224501.975
Burimi: ASK