Konkursi për 17 mësimdhënës dhe një punëtor ndihmës, DKA-Suharekë publikon rezultatet e testit me shkrim

13.10.2021

Ndërsa, gjatë ditës së sotme DKA-Suharekë ka publikuar rezultatet e testit me shkrim të kandidatëve. “Komisioni përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05 Nr..1429, të datës 10.09.2021, përpilon listën e kandidatëve me rezultatet e testit me shkrim”, thuhet në njoftimin […]

Konkursi për 17 mësimdhënës dhe një punëtor ndihmës, DKA-Suharekë publikon rezultatet e testit me shkrim Foto: Ilustrim

Ndërsa, gjatë ditës së sotme DKA-Suharekë ka publikuar rezultatet e testit me shkrim të kandidatëve.

“Komisioni përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e marrëdhënies së punës në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05 Nr..1429, të datës 10.09.2021, përpilon listën e kandidatëve me rezultatet e testit me shkrim”, thuhet në njoftimin e kësaj drejtorie.

Ndërsa, më tutje bëhet e ditur se intervista me gojë mbahet me datën 19 tetor në Sallën e Bordit, në objektin e Komunës së Suharekës. Orari i intervistës me gojë është përcaktuar për secilën shkollë, duke filluar nga ora 08:30 deri

Rezultatet-e-testit-me-shkrim