Aksidenti në Peqan ku mbeti i vdekur 22 vjeçari, një muaj paraburgim për shoferin e kamionetës

14.09.2021

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, gjyqtari i procedurës – Xheladin Osmani, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë (30) ditë, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 12.09.2021 dhe mund të zgjasë deri më datën 12.10.2021, ndaj të pandehurit K.G.,  për shkak të dyshimit të bazuar ka kryer […]

Aksidenti në Peqan ku mbeti i vdekur 22 vjeçari, një muaj paraburgim për shoferin e kamionetës Foto: Ilustrim

Gjykata Themelore në Prizren, Departamenti i Krimeve të Rënda, gjyqtari i procedurës – Xheladin Osmani, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë (30) ditë, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 12.09.2021 dhe mund të zgjasë deri më datën 12.10.2021, ndaj të pandehurit K.G.,  për shkak të dyshimit të bazuar ka kryer veprat penale: rrezikimi i trafikut publik, nga neni 370 paragrafi 9 lidhur me paragrafin 1 të KPRK-së dhe veprën penale ngasja në gjendje të paaftë apo të dehur, nga neni 371 paragrafi 4 të Kodit Penal të Kosovës.

Gjykata me rastin e caktimit të paraburgimit ndaj të pandehurit  kavlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar:

Se me datë 12 shtator, në orët e mbrëmjes, ne rrugën lokale Suhareke – fshati Peqan, i pandehuri K.G., ka shkel Ligjin për Rregullat e Trafikut Rrugor, ashtu që duke drejtuar automjetin vepron me pakujdesi dhe rrezikon trafikun publik dhe vë në rrezik jetën e njerëzve dhe pasurinë e tyre, ne atë mënyrë që me te arritur ne hyrje te fshatit me anën e majtë të pjesës se parë të automjetit goditet në pjesën anësore të anës së majtë të motoçikletës të cilën ka qenë duke e drejtuar këtu tani i ndjeri – A:B., i cili ka qenë duke lëvizur nga drejtimi i kundërt fshati Peqan – Suharekë, dhe si pasojë e kësaj ngasësi i motoçikletës mbetet i vdekur ne vendin e ngjarjes, te cilën e konstaton ekipi mjekësor.

Po ashtu, i pandehuri K.G., ka drejtuar automjetin ne gjendje të paaftë, ne ndikim te alkoolit, sipas alkool testit ka rezultuar se ka 1.11% (promil), me ç ’rast shkaktohet aksidenti që rezulton me vdekjen e viktimës A.B.,.

Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.

Me rastin e caktimit të paraburgimit, Gjykata ka marrë parasysh peshën e veprës penale, dhe me lënien në liri të të pandehurit ekziston rreziku se i njëjti mund të fshihet apo të jepet në arrati me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, me çka do të pamundësonte zhvillimin e rregullt të procedurës penale.

Nga të lartcekurat, Gjykata ka ardhur në përfundim se caktimi i paraburgimit në këtë fazë të procedurës është i domosdoshëm dhe i arsyeshëm, duke pasur parasysh edhe mënyrën dhe rrethanat në të cilat dyshohet se është kryer vepra penale, ku si pasojë e ngasjes në gjendje të dehur nga ana e të pandehurit K.G., dhe nga aksidenti i shkaktuar ka rezultuar me vdekjen e viktimës A.B.,.