25.92% e buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2021 do të harxhohet në shpenzime kapitale

Komuna e Suharekës në fund të muajit shtator të vitit të kaluar ka miratuar buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 16.3 milionë euro, mjete të cilat do të shpenzohen në sektor të ndryshëm.

Organizata joqeveritare ”SixBits” ka mbeldhur të dhëna zyrtare për ndarjen buxhetore për secilin sektor, ku sipas kësaj organizate, Komuna e Suharekës nga 16.6 milionë euro do të shpenzojë 8.6 milionë euro për Paga dhe Mëditje, 4.2 milionë euro për Shpenzime Kapitale, 2.1 milionë euro për Mallra dhe Shërbime, 649 mijë euro për Rezerva, 425 mijë euro për Subvencione, Transfere dhe 358 mijë euro për Shpenzime Komunale.

Por në cilat projekte do të investohet nga mjetet e destinuara për shpenzime kapitale?

  1. Shërbime Publike – Infrastruktura Rrugore
Të tjera..1,770,000.00 €60.02%
Projekte Me Bashkefinancim150,000.00 €5.09%
Instalimi Dhe Sanimi I Ndriqimeve Publike150,000.00 €5.09%
Ndertimi I Rrugeve “Bubulina”,”Xhavit Kelmendi”, ” Milaim Bugari”, “Shaban Polluzha” Ne Suhareke140,000.00 €4.75%
Rregullimi Dhe Sanimi I Rrugeve Lokale Ne Komune135,000.00 €4.58%
Ndertimi Dhe Sanimi I Kanalizimit Ne Komune130,000.00 €4.41%
Rregullimi I Trotuareve Dhe Parkingjeve “Topliqan-Leshan”, “Doberdelan”, “Breshanc”,”Semetisht” Dhe Komune103,000.00 €3.49%
Mirmbajtja Dimrore E Rrugeve Lokale100,000.00 €3.39%
Ndertimi I Rrugeve: “Martiret E Luftes”, ” Deshmoret E Tivarit”, “Tringa Ismaili”, “Avdyl Voci”, “Tomori”, “Kalabria”- Vazhdim N91,000.00 €3.09%
Ndertimi I Rrugeve: “Sadri Shasha”, “Sadik Sejda”, “Haki Sokoli”, “Ali R Bytyqi, ” Minatori”, ” Jemin Jemini”, Bajram Kurti Ne M90,000.00 €3.05%
Ndertimi I Rruges “Makicajt”-Vazhdim, “Rrethojat”, “Gurra E Fshatit”,”Deshmoret E Lirise”, “Nipat E Lumes”, Jasharajt”, “Berisha90,000.00 €3.05%

2. Shërbimet e Kujdesit Primar Shëndetësor

Ndertimi Dhe Funksionalizimi I Qmf-Mushtisht184,100.00 €42.90%
Blerja E Pajisjeve Laboratorike Si: Ultraza Per Gjinokologji, Ctg, Etj60,000.00 €13.98%
Blerja E Automjetit Per Bartjen E Personave Me Hemodialize45,000.00 €10.49%
Blerja E Pajisjeve Dhe Montimi I Sistemit Te Menaxhimit Te Radhes Si Dhe Shenjave Sinjalizuese Digjitale40,000.00 €9.32%
Instalimi I Ngrohjeve Qendrore: Amf-Dubrave, Leshan, Reqan,Bllace, Riparimi I Ngrohjes Qendrore Ne Qmf-Bukosh25,000.00 €5.83%
Funksionalizimi I Qendres Per Qendrim Ditor Per Te Moshuarit Ne Studenqan25,000.00 €5.83%
Rregullimi I Oborreve Te Qkmf-Pjesa Gjelbruese, Qmf-Ve, Bukosh, Studenqan, Duhel Dhe Amf-Ve, Leshan, Budakove, Mohlan, Grejkoc M20,000.00 €4.66%
Blerja E Automjetit Zyrtar Per Qkmf15,000.00 €3.50%
Shtruarja E Dyshemes Me Epoksid, Qmf-Gjinoc, Studenqan Dhe Bukosh, Renovimi Komplet I Amf-Mohlan, Rikonstruimi I Amf-Grejkoc15,000.00 €3.50%

3. Bujqësia

Ngritja E Serave100,000.00 €25.92%
Rregullimi Dhe Ndertimi I Stallave Per Bageti90,000.00 €23.33%
Ndertimi E Infrastruktures Per Bujqesi Dhe Pylltari90,000.0023.33%
Zhvillimi I Turizmit Rural50,000.00 €12.96%
Ndertimi I Sistemit Te Ujitjes Per Siperfaqet Bujqesore (Kanal I Hapur), Reshtan-Studenqan25,800.00 €6.69%
Fondi Emergjent Per Mbrojtjen E Kulturave Bujqesore15,000.003.89%
Furnizimi Me Pajisje Ne Prodhimtarine Blegtorale Dhe Perimore-Pemtare15,000.003.89%

4. Shërbimet Kulturore

Ndertimi Dhe Renovimi I Fushave Sportive (Stadiumeve)Komune- Delloc, Gjinoc, Terrnje, Bllace, Krushice E Poshtme65,000.00 €31.71%
Ndertimi I Shtepis Muze “Fadil Vata” Ne Sallagrazhde60,000.00 €29.27%
Ndertimi I Kulles Per Deshmoret E Fshatit Bllace35,000.00 €17.07%
Rregullimi I Parqeve Rekreative Sportive Ne Sopije, Gelance, Studenqan Dhe Komune30,000.00 €14.63%
Renovimi Dhe Mirembajtja E Lapidareve Dhe Varrezave Te Deshmoreve Ne Peqan, Stravuqine, Semetisht, Samadrexhe, Sllapuzhan, Grejkoc15,000.007.32%

5. Planifikimi Urban dhe Inspeksioni

Renovimi I Objekteve Publike Dhe Kolektive Te Banimit “Banesa E Kalter”, “Banesa Te Zyret E Komunalis” Dhe Komune60,000.00 €52.17%
Sinjalizimi Rrugor Dhe Sistemi I Unifikuar I Adresave55,000.00 €47.83%

6. Administrata

Ndertimi I Salles Sportive Ne Budakove80,000.00 €53.33%
Ndertimi I Salles Sportive Ne Sallagrazhde30,000.00 €20.00%
Mjete Konkretizuese (Kabinete): Bllace, “7 Marsi”-Suhareke, Sllapuzhan20,000.00 €13.33%
Rregullimi I Infrastruktures Per Qerdhen E Femijeve Ne Studenqan15,000.00 €10.00%
Instalimi Dhe Mirembajtja E Kamerave Te Sigurise Ne Shkolla5,000.003.33%
RAPORTO