Për katër vite në vendet e punës humbën jetën mbi 50 persona

28.04.2022

Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë përfaqëson ndërgjegjësimin dhe promovimin e mënyrave që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve dhe aksidenteve profesionale në mbarë botën. Ai përfaqëson zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi të fuqishëm të menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (SSHP). Dhe që nga pandemia, sistemi i menaxhimit të SSHP ka […]

Për katër vite në vendet e punës humbën jetën mbi 50 persona Foto: Ilustrim

Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë përfaqëson ndërgjegjësimin dhe promovimin e mënyrave që ndihmojnë në parandalimin e sëmundjeve dhe aksidenteve profesionale në mbarë botën. Ai përfaqëson zhvillimin dhe mirëmbajtjen e një sistemi të fuqishëm të menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (SSHP). Dhe që nga pandemia, sistemi i menaxhimit të SSHP ka fituar më shumë rëndësi se sa kishte më parë.

Për këtë ditë, Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS), do të mbajë diskutimin ‘Dinjitet në punësim, mbrojtje në punë’. Ky debat mbahet për nder të ‘Ditës Ndërkombëtare të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë’ dhe ‘1 Majit’, me ç’rast do të diskutohet rreth kushteve të punës dhe standardeve të sigurisë në vendin e punë në Kosovë. Po ashtu do të ketë një prezantim nga ekipi i IKS-së për gjendjen me shëndetin dhe sigurinë në punë dhe në Kosovë.

Elion Kollçaku nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet, bëri me dije se nga viti 2018 deri më 2022 kanë humbur jetën dhjetëra punëtorë në vendet e tyre të punës.

“Në vitin 2018, në vendet e punës kanë humbur jetë 23 persona, kurse janë lënduar 125 persona, në vitin 2019 kanë vdekur 12 persona, kurse janë lënduar 133 persona, në vitin 2020 kanë qenë 11 vdekje 160 lëndime, kurse në vitin 2021, janë 9 vdekje kurse kanë qenë 321 persona të lënduar”, tha ai sot në emisionin e mëngjesit “Mirëmëngjesi Kosovë”, në RTK

Kollçaku ka kërkuar të respektohet ligji i punës.

Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin: Histori

Dita Vjetore Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë u shënua për herë të parë në vitin 2003 nga Organizata Ndërkombëtare e Punës (ILO). Ai thekson rëndësinë e parandalimit të aksidenteve dhe sëmundjeve në punë. Dita konsiderohet si një mjet vendimtar për krijimin e një pozicioni politik të nivelit të lartë për sigurinë dhe shëndetin në punë.

Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin: Rëndësia

Siguria në vendin e punës është ende një koncept borgjez në shumë pjesë të botës. Kjo është për shkak se, në disa vende, vlera e jetës njerëzore tejkalohet nga kërkesat në këtë botë industriale, me prodhim masiv. Prandaj, Dita Botërore vjetore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë thekson rëndësinë e sigurisë dhe shëndetit në punë.

Një gjë që duhet theksuar është se shtysa për të ruajtur standarde të mira të sigurisë dhe shëndetit është e shpërndarë në mënyrë të barabartë në të gjithë sektorët e shoqërisë. Kjo do të thotë se për politikëbërësit, është përgjegjësia e tyre të hartojnë ligjet dhe rregulloret që sigurojnë punësueshmërinë. Për punëdhënësit, është detyrë e tyre të sigurojnë që mjedisi i punës të jetë i sigurt dhe i shëndetshëm. Përgjegjësia për të punuar në mënyrë të sigurt dhe për t’i dhënë përparësi shëndetit të tyre është e punonjësve.

Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin: Tema

Këtë vit, Dita Botërore për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë do të përkujtohet për të eksploruar temën e dialogut social dhe pjesëmarrjes në krijimin e një kulture pozitive të sigurisë dhe shëndetit.