Cilat vende të BE-së lejojnë studentët jo-BE të punojnë gjatë studimit dhe cilat janë rregullat

29.06.2024

Lajmi i mirë është se pothuajse të gjitha vendet evropiane i lejojnë studentët të punojnë gjatë studimeve. Megjithatë, kufizimi kryesor që zbatohet për studentët jashtë BE-së është numri i orëve të lejuara për të punuar.

Cilat vende të BE-së lejojnë studentët jo-BE të punojnë gjatë studimit dhe cilat janë rregullat Foto: Ilustrim

Sipas faqes së internetit të Komisionit Evropian, studentët lejohen të punojnë deri në 20 orë në javë ose katër orë në ditë gjatë semestrit. Gjithashtu, gjatë pushimeve të semestrave zbatohen masa më pak kufizuese për studentët jashtë BE-së që punojnë në zonë, .

Në varësi të vendit të banimit, rregullat mund të ndryshojnë, ku vendet baltike janë më miqësore me studentët që punojnë, ndërsa Norvegjia zbaton rregulla më të rrepta, pasi vendi ka kërkesa gjuhësore.

Një studim nga Erudera, platforma e parë e kërkimit arsimor e mbështetur nga AI zbulon se cilat vende në botë lejojnë studentët të punojnë gjatë studimit dhe gjithashtu shpjegon se cilat rregulla zbatohen për këtë kategori. Siç tregon i njëjti studim, janë rreth gjashtë milionë studentë që shkuan jashtë vendit për të ndjekur karrierën e tyre akademike, me disa prej tyre që kërkojnë gjithashtu një punë për të mbështetur veten financiarisht.

Austria

Studentët nga vendet e treta që kanë një leje të vlefshme studimi lejohen të punojnë me kohë të pjesshme në vend, pa pasur nevojë të aplikojnë për leje pune.

“Si student mund të marrësh leje punësimi për punësim deri në 20 orë në javë pa test të tregut të punës. Kompanitë duhet të aplikojnë për këtë leje punësimi pranë Shërbimit Publik të Punësimit (Arbeitsmarktservice – AMS). Një dispozitë tjetër për një leje punësimi është që qëllimi parësor i qëndrimit të mos rrezikohet, ” shpjegon faqja zyrtare e informacionit e Qeverisë Federale mbi migrimin në Austri.

Ata që duan të punojnë në vend duhet të aplikojnë për një leje pune, por kjo nuk rekomandohet. Nëse qëllimi kryesor i qëndrimit në Austri është karriera akademike, ajo duhet të ndiqet, gjë që është faktori më i rëndësishëm për Autoritetin e Emigracionit dhe Qëndrimit.

Belgjika

Studentët në Belgjikë lejohen të punojnë deri në 20 orë në javë, me kusht që të regjistrohen në një institucion të arsimit të lartë në Federatën Wallonia-Bruksel. Gjatë pushimeve shkollore, si Krishtlindjet, pushimet pranverore dhe tre muajt e verës, nuk ka kufizime në numrin e orëve të punës që mund të punojnë studentët.

Megjithatë, gjatë vitit akademik, studentët nuk duhet të punojnë më shumë se 20 orë pasi Zyra e të Huajve mund të konsiderojë se ndjekja e studimeve nuk është më qëllimi kryesor i studentit. Kjo mund të rrezikojë mundësinë e studentëve për të rinovuar lejet e tyre.

Bullgaria

Studentët jashtë BE-së në Bullgari mund të punojnë deri në 20 orë në javë si gjatë vitit akademik ashtu edhe gjatë pushimeve shkollore, ndërsa pas diplomimit, studentët që duan të qëndrojnë në Bullgari duhet të aplikojnë për leje pune. Pas diplomimit, studentët kanë nëntë muaj shtesë për të aplikuar për një leje të tillë dhe për të gjetur një punë në vend.

Kroacia

Për sa kohë që studentët janë të regjistruar në një program të arsimit të lartë me kohë të plotë në Kroaci, ata janë në gjendje të punojnë me kohë të pjesshme derisa janë me leje studimi. Ashtu si Sllovenia, Kroacia përdor një qendër shërbimi studentor të caktuar për punësimin e studentëve në vend.

Këta ofrues shërbimesh kanë degë në çdo universitet në vend dhe rregullojnë si dhe miratojnë studentët ndërkombëtarë që kërkojnë të punojnë me kohë të pjesshme gjatë studimeve.

Qipron

Autoritetet qipriote kanë rregulluar së fundmi legjislacionin që lejon studentët ndërkombëtarë në vend të punojnë. Më konkretisht, studentët nga vendet e treta lejohen të punojnë në Qipro deri në 20 orë në javë nëse janë studentë me kohë të plotë në universitete dhe kolegje të akredituara dhe kanë banuar në vend deri më 31 maj.

Për t’u kualifikuar për punë, studentët duhet të pajisen me leje studentore nga Autoritetet e Emigracionit, si dhe të nënshkruajnë një kontratë pune me një punëdhënës duke e paraqitur atë për miratim në Zyrën e Punësimit të Qarkut.

Republika Çeke

Vendi lejon punën gjatë studimeve vetëm nëse studenti është deri në moshën 26 vjeç dhe performanca e tij e punës nuk është më shumë se shtatë ditë kalendarike radhazi ose gjithsej 30 ditë brenda një viti kalendarik.

Përveç kësaj, studenti duhet të regjistrohet në një program diplome të akredituar nga Ministria e Arsimit për t’u kualifikuar për të punuar. Ata që kanë mbaruar një institucion të arsimit të lartë çek dhe dëshirojnë të qëndrojnë në vend për qëllime pune duhet të aplikojnë për një leje pune. Në këtë rast, karta e punonjësit ose leja e punës shërben si leje qëndrimi afatgjatë, ku qëllimi i qëndrimit i deklaruar, i cili mund të jetë më i gjatë se tre muaj, është punësimi.

Danimarka

Ashtu si shtetet e tjera anëtare, studentët në Danimarkë mund të kenë një punë me kohë të pjesshme, duke treguar se ata mund të punojnë 20 orë në javë, si dhe me kohë të plotë gjatë tre muajve të verës. Leja e qëndrimit e lëshuar për qëllime studimi mund të jetë e vlefshme edhe për gjashtë muaj të tjerë pasi mbajtësi të ketë përfunduar programin e tij arsimor, i cili i mundëson atij të kërkojë punë.

Studentët ndërkombëtarë që janë diplomuar nga universitetet daneze mund të aplikojnë ose për një leje pune ose një kartë themelimi, e cila u jepet atyre me një master ose doktoraturë. shkallë.

Estonia

Vendi baltik ka disa nga kushtet më të mira për studentët ndërkombëtarë që duan të punojnë, pasi nuk ka orë kufizuese për studentët për sa kohë që ata ndjekin karriera akademike dhe puna nuk i pengon studimet e tyre.

Për më tepër, studentët jashtë BE-së mund të qëndrojnë në Estoni edhe për nëntë muaj të tjerë pas diplomimit, gjë që u mundëson atyre të kërkojnë një punë ndërkohë dhe të aplikojnë për një leje pune.

Finlanda

Vendi ka një kufi maksimal prej 30 orësh pune në javë për studentët që janë të gatshëm të punojnë ndërkohë që studiojnë. Ky numër mund të tejkalohet në disa javë, për sa kohë që orët mesatare të punës nuk janë më shumë se 30 orë në javë në fund të vitit.

Për më tepër, Finlanda nuk ka kufizime për studentët që punojnë gjatë pushimeve ose në kohë kur mësimet anulohen. Studentët që punojnë në punë që lidhen me diplomën e tyre nuk kanë kufizime në orarin e tyre të punës.

“Studentët nuk mund të punojnë më pa kufizime gjatë pushimeve apo në momentet kur institucioni arsimor nuk ofron mësim. E drejta për të punuar ndryshoi kur ndryshimet në legjislacionin për studentët dhe studiuesit hynë në fuqi më 15 prill 2022”, shpjegon faqja e internetit për informacion mbi migracionin.

Franca

Studentët jo-BE në Francë lejohen të punojnë sipas kërkesave të mëposhtme:

  • Nëse ata tregojnë dëshmi se janë regjistruar në një institucion arsimor
  • Nëse ata marrin pozita të punësimit të studentëve në institucionet arsimore si pritja e studentëve, mbështetja e studentëve me aftësi të kufizuara si dhe asistenca kompjuterike
  • Nëse ata nuk e kalojnë kufirin prej 964 orësh në vit ose 60 për qind të punësimit me kohë të plotë për një vit

Megjithatë, për punësim në shkolla ose institucione të tjera arsimore, kontratat e studentëve ndërkombëtarë duhet të jenë të vlefshme për një maksimum prej 12 muajsh – nga 1 shtatori deri më 21 gusht, dhe orët e punës gjatë semestrit (nga 1 shtatori deri më 31 qershor) nuk duhet të jenë të vlefshme. kalon 670 orë. Për më tepër, orët e punës gjatë sezonit veror, duke treguar nga 1 korriku deri më 31 gusht, nuk duhet të kalojnë kufirin prej 300 orësh.

Përveç studentëve algjerianë, studentët ndërkombëtarë nuk kanë nevojë për ndonjë leje pune të përkohshme (APT) për të punuar në vend.

Gjermania

Studentët ndërkombëtarë që planifikojnë të punojnë në Gjermani duhet të gjejnë një punë me kohë të plotë për 120 ditë ose një punë me kohë të pjesshme për 240 ditë, pasi atyre u lejohet të punojnë vetëm 120 ditë të plota prej 240 gjysmë ditësh në vit, duke përjashtuar vetëpunësimin. ose duke punuar si përkthyes të pavarur.

Studentët nuk kanë nevojë për autorizim nga Agjencia e Punësimit nëse synojnë të respektojnë numrin e orëve të lejuara të punës. Nga ana tjetër, studentët e EEA mund të punojnë në Gjermani pa iu nënshtruar asnjë kufizimi ose kufizimi.

Greqia

Rregullat nuk janë të ndryshme për studentët që dëshirojnë të punojnë në Greqi. Vendi i lejon studentët të punojnë 20 orë në javë gjatë semestrit dhe deri në 40 orë, që do të thotë një orar me kohë të plotë gjatë pushimeve.

Megjithatë, puna me një vizë studentore të skaduar dhe mos aplikimi për një vizë pune mund t’i kushtojë studentit që të dërgohet, pasi një praktikë e tillë konsiderohet e paligjshme.

Hungaria

Studentët me leje qëndrimi për qëllime studimi lejohen të punojnë 24 orë në javë gjatë periudhës së studimit, ose rreth 90 ditë ose 66 ditë pune gjatë pushimeve verore ose pushimeve të tjera.

Irlanda

Studentët jo-BE mund të punojnë në Irlandë ndërsa ndjekin karrierën e tyre akademike, por në kushte të caktuara. Studentët evropianë mund të punojnë lirisht në vend, ndërsa studentët nga vendet e treta lejohen të punojnë vetëm nëse kursi i tyre zgjat të paktën një vit akademik. Ata që kanë të drejtë mund të punojnë deri në 20 orë në javë gjatë semestrit ose me kohë të plotë gjatë pushimeve.

Pasi studentët të përfundojnë kursin e tyre, ata nuk lejohen më të punojnë nëse nuk kanë marrë një leje shtesë për studimet e nivelit të tretë. Pas skadimit të vizës studentore, studentët duhet të dorëzojnë aplikime të veçanta për të kërkuar punësim pas diplomimit.

Italia

Kushtet kryesore për studentët që punojnë në Itali janë të jenë vetëm punonjës, që do të thotë se nuk lejohen të fillojnë biznesin e tyre apo të vetëpunësohen. Përveç kësaj, ato nuk duhet të kalojnë 1040 orë në vit, potencialisht me 20 orë në javë për 12 muaj.

Studentët që duan të punojnë më shumë se orët e lejuara mund ta konvertojnë lejen e tyre të qëndrimit për qëllime studimi për punë vartëse nëse kanë një ofertë pune ose synojnë të vetëpunësohen.

Për ata që duan të qëndrojnë në vend, ligji lejon konvertimin e lejes së qëndrimit për arsye studimi në një për qëllime pune, pa pritur një dekret për kuotat e emigracionit, i cili është i vlefshëm për një vit dhe i rinovueshëm me gjetjen e një pune.

Letonia

Letonia i lejon studentët e huaj të punojnë me kohë të pjesshme pa pasur nevojë të aplikojnë për një leje pune me vizë studentore. Megjithatë, studentët ndërkombëtarë janë të kufizuar të punojnë më shumë se 20 orë në javë gjatë studimeve të tyre dhe 40 orë në javë gjatë pushimeve të semestrave.

Lituania

Studentët ndërkombëtarë kanë të drejtë të punojnë me kohë të plotë në Lituani, që do të thotë deri në 40 orë në javë, pasi të kenë marrë një leje qëndrimi të përkohshme. Kjo do të thotë se për sa kohë që studentët janë të regjistruar në një universitet, ata kanë të drejtë të punojnë me kohë të plotë – duke e bërë Lituaninë dhe Estoninë vetëm vendet më të pakta të BE-së që ofrojnë kushte të tilla për studentët jo-BE.

Luksemburgu

Kushtet për të punuar si student në vendin më të lartë të GDP për frymë të Evropës përfshijnë si më poshtë:

  • duhet të jetë nga 15 deri në 26 vjeç
  • duhet të regjistrohet në një shkollë ose universitet në Luksemburg ose jashtë saj dhe duhet të jetë student me kohë të plotë
  • regjistrimi shkollor i të cilit përfundoi më pak se katër muaj më parë

Studentët mund të punësohen maksimumi për dy muaj ose 346 orë gjatë vitit akademik dhe punëdhënësi duhet të lidhë një kontratë pune për marrjen në punë të studentit gjatë pushimeve shkollore.

Malta

Shtetasit e vendeve të treta me vizë studentore në Maltë lejohen të punojnë deri në 20 orë në javë. Ata që duan të aplikojnë për viza pune dhe studimi duhet të jenë në Maltë të paktën tre muaj përpara se të aplikojnë. Studentët mund të punojnë vetëm pas ditës së 90-të të qëndrimit në vend.

“Studenti mund të punojë vetëm deri në 20 orë në javë dhe duhet të mbajë një pjesëmarrje në klasë prej të paktën 80 për qind për një vizë të vlefshme për të punuar dhe studiuar anglisht në Maltë dhe Gozo. Pjesëmarrja do të kontrollohet çdo ditë,” lexoi belsmalta, një faqe interneti për informacione studimi në Maltë.

Studentët duhet ta gjejnë vetë punën dhe ka një tarifë që aplikohet nëse studenti punon me një agjenci. Për akomodimin, studentët duhet të tregojnë prova të marrëveshjes me qiradhënësin dhe duhet të sigurohen që opsioni i tyre i strehimit të jetë i licencuar nga Autoriteti i Turizmit të Maltës.

Holanda

Kërkohet një leje pune për studentët jashtë BE-së që të jenë në gjendje të punojnë gjatë kohës që ndjekin studimet e tyre në Holandë. Punëdhënësi mund të aplikojë për një leje pune përpara se të punësojë një student jo-BE, një procedurë e cila zgjat deri në pesë javë.

Kjo leje i lejon studentët të punojnë maksimumi 16 orë në javë ose me kohë të plotë në qershor, korrik dhe gusht kur ndodhin më pak aktivitete akademike.

Megjithatë, studentët jashtë BE-së janë të lirë të punojnë si sipërmarrës, duke treguar se lejohet vetëpunësimi ose puna si influencues në vend, pa asnjë kufizim në orarin e punës. Sido që të jetë, studentët duhet të regjistrohen në Dhomën e Tregtisë dhe gjithashtu të kenë përparim të mjaftueshëm në studim për të mbajtur lejen e qëndrimit studentor.

Pas diplomimit, studentët nga Kroacia dhe vendet jashtë ZEE lejohen të qëndrojnë në Holandë për një vit tjetër në mënyrë që të gjejnë punë si migrantë me aftësi të larta.

Norvegjia

Studentët ndërkombëtarë në vendin nordik mund të punojnë deri në 20 orë në javë në vitin e parë të studimeve, me kusht që të kenë një vizë studentore. Megjithatë, rinovimi i një leje studimi nuk do të thotë që leja e punës me kohë të pjesshme rinovohet automatikisht.

Studentët jashtë BE-së që dëshirojnë të punojnë në Norvegji inkurajohen të mbajnë përparim të kënaqshëm në studimet e tyre si dhe të mësojnë norvegjeze. Të folurit e gjuhës është shumë e rëndësishme për punësim.

Polonia

Për sa kohë që studentët jashtë BE-së janë të regjistruar në një institucion arsimor në Poloni, atyre u lejohet të punojnë 20 orë në javë gjatë studimeve, si dhe tre muaj punë me kohë të plotë gjatë pushimeve, duke treguar 40 orë në javë.

Ata që duan të punojnë pas diplomimit, mund ta bëjnë këtë nëse kanë një leje qëndrimi të vlefshme. Studentët mund të kthehen për dy deri në tre vjet të tjerë, për sa kohë që ata mund të dëshmojnë se kanë mbështetje financiare pa kërkuar ndonjë përfitim nga qeveria.

Portugalia

Studentët nga vendet e treta të regjistruar në institucionet e arsimit të lartë në Portugali, me përjashtim të atyre të regjistruar në një kurs të shkurtër deri në tre muaj, lejohen të punojnë 20 orë në javë gjatë semestrit dhe me kohë të plotë gjatë pushimeve me kusht që personi të ketë një vendbanim. leje të lëshuar për qëllime studimi.

Studentët jashtë BE-së që duan të qëndrojnë në Portugali pas skadimit të vizës së tyre studentore duhet të kenë një ofertë pune nga një punonjës, në mënyrë që ata të mund të ndryshojnë vizën e tyre të studimit për një leje qëndrimi të re.

Rumania

Studentët ndërkombëtarë në Rumani mund të punojnë deri në katër orë në ditë, që tregon 20 orë në javë. Studentët me leje pune lejohen të punojnë më shumë orë. Qytetarët jo-BE mund të qëndrojnë në Rumani për nëntë muaj pas diplomimit në mënyrë që të gjejnë punë dhe potencialisht të aplikojnë për një leje pune.

Sllovakia

Studentët në institucionet e arsimit të lartë në Sllovaki lejohen të punojnë 20 orë në javë, ndërsa ata në shkollat ​​e mesme mund të punojnë gjysmën e kësaj kohe – dhjetë orë në javë.

Numri i punëtorëve të huaj u rrit ndjeshëm në Sllovaki në vitin 2015; kishte 84,787 të huaj (42 për qind e tyre vijnë nga vende të treta); në vitin 2016, ky numër u rrit në 87,966 (42.3 për qind e tyre ishin nga vendet e treta).

Studentët në Sllovaki ose mund të marrin punë me kualifikim të ulët si arkëtari, të cilat paguhen rreth 200 € në muaj, ose punë me kualifikim të lartë si IT ose stazhe, ku dy nga këto të fundit janë më të përshtatshme për studentët që dëshirojnë të qëndrojnë në Sllovaki. pasi punëdhënësit mund të ofrojnë pozicionin e punës me kohë të plotë.

Sllovenia

Sipas faqes zyrtare për studime në Slloveni, studentët mund të punojnë përmes ‘Student Work’, i cili është një instrument që u mundëson studentëve të gjejnë punë në vend. Ata mund të punojnë nëpërmjet një kontrate të quajtur formularë referimi, të cilat mund të gjenden në agjencitë e punësimit në të gjithë vendin, të njohura edhe si Shërbimet e Studentëve (SS).

“Kur të keni të gjitha sa më sipër, shkoni te agjencia e zgjedhur dhe regjistrohuni në sistemin e tyre. Agjencitë kanë lista të vendeve të punës në dispozicion, por ju gjithashtu mund të gjeni një punë vetë dhe të informoni agjencinë për kompaninë. Agjencia do t’ju sigurojë një formular referimi, të cilin ia jepni punëdhënësit. Këto janë kushtet për të punuar në Slloveni si student”, shpjegon uebfaqja.

Që nga shkurti 2015, kompanitë e punësimit duhet të zbresin një shumë prej 15.5 për qind për sigurimin pensional dhe invalidor, gjë që mund t’i lërë studentët me një pagesë të mundshme prej 4.50 euro me 3.80 euro në llogarinë e tyre.

Spanja

Studentët jashtë BE-së në Spanjë lejohen të punojnë vetëm me kohë të pjesshme sipas lejes së tyre për vizë studimi. Më konkretisht, studentët ndërkombëtarë lejohen të punojnë 20 orë në javë, që do të ishin katër orë në ditë, dhe të ardhurat nga kjo punë duhet të jenë plotësuese, duke treguar se studenti duhet të ketë mjete të tjera të mbështetjes financiare dhe nuk mund të mbështetet vetëm në pjesën e tyre. punë me kohë.

Përveç kësaj, gjatë pushimeve të semestrave, studentët lejohen të punojnë me kohë të plotë deri në tre muaj, por nëse kjo nuk është e mjaftueshme, studentët duhet të aplikojnë për leje pune.

Ndërkohë, qeveria spanjolle inkurajon studentët jashtë BE-së që të gjejnë një ekuilibër midis studimeve dhe punës, që do të thotë se rezultatet e provimeve dhe përparimi i tyre i përgjithshëm arsimor kanë ndikim nëse ata synojnë të aplikojnë për një leje pune pas diplomimit.

Në fillim të këtij viti, qeveria spanjolle njoftoi se studentët ndërkombëtarë mund të qëndrojnë në vend deri në dy vjet në mënyrë që të gjejnë punë ose të aplikojnë për një leje pune nëse kjo është një nga aspiratat e tyre.

Suedia

Studentët lejohen të punojnë në Suedi për sa orë të duan, për sa kohë që kanë një vizë studentore të vlefshme. Megjithatë, pritet që studentët që punojnë të shpenzojnë të paktën 40 orë në javë në studimet e tyre.

Përveç kësaj, punët me kohë të pjesshme nuk janë të mjaftueshme për të shërbyer si burimi kryesor i të ardhurave. Për më tepër, të ardhurat nga punë të tilla kanë një pjesë të zbritjes tatimore prej 20 deri në 30 për qind në muaj. Kjo tregon se deri në 180 euro shkojnë për taksat, pasi pagesa mesatare në Suedi për punë me kohë të pjesshme është midis 730 dhe 913 euro.

“Pas diplomimit, mund të aplikoni për të zgjatur lejen e qëndrimit për 12 muaj shtesë. Gjatë kësaj kohe, ju mund të kërkoni punë ose të filloni një kompani. Dhe kur të keni gjetur punë, mund të aplikoni për një leje pune”, thuhet në faqen zyrtare të Universitetit të Goteborgut.

Zvicra

Studentët jashtë rajonit të BE/EFTA mund të fillojnë të punojnë gjashtë muaj pas fillimit të studimeve. Orari maksimal i lejuar për të punuar është 15 në javë gjatë studimeve.

Gjatë pushimeve të semestrave, studentët ndërkombëtarë lejohen të punojnë me kohë të plotë, me kusht që të raportojnë orët e tyre tek autoritetet përgjegjëse të imigracionit.

Pas diplomimit, studentët jo-BE mund të qëndrojnë në Zvicër për gjashtë muaj për të kërkuar një punë ose për të aplikuar për leje pune, por leja aktuale e lëshuar për qëllime studimi nuk duhet të tejkalohet.