U mbajt sesioni i Dytë informues për ftesën e tretë për aplikime për mbështetjen e fermerëve të vegjël

07.12.2018

Ky sesion u mbajt ne sallën e Asamblesë Komunale Suharekë në të cilën morën pjese: Nenkryetarja e Komunes se Suharekes, perfaqesuesit e Fondacionit Fondi per Zhvillim Lokal dhe fermere nga Komuna e Suharekes. Me kete LDF edhe njehere ka sqaruar ne detaje kriteret per aplikim dhe format e aplikimit per kete ftese per financime. Të […]

U mbajt sesioni i Dytë informues për ftesën e tretë për aplikime për mbështetjen e fermerëve të vegjël Foto: Ilustrim

Ky sesion u mbajt ne sallën e Asamblesë Komunale Suharekë në të cilën morën pjese: Nenkryetarja e Komunes se Suharekes, perfaqesuesit e Fondacionit Fondi per Zhvillim Lokal dhe fermere nga Komuna e Suharekes. Me kete LDF edhe njehere ka sqaruar ne detaje kriteret per aplikim dhe format e aplikimit per kete ftese per financime.

Të gjithë fermerët e vegjël të interesuar në pajtim me target grupet e kësaj ftese kanë kohë deri me 21 Dhjetor 2018 që të dorëzojnë aplikacionet pranë zyreve të LDF-së në objektin e Qendra e Biznesit, Komuna Suhareke.