Suharekë: Shqyrtim Publik për Sheshin e qytetit

Duke e parë rëndësinë e këtij projekti për tërë Komunën e Suharekës, Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim me vet iniciativë këtë Dokument e vendos në Shqyrtim Publik.

Planifikim me vet iniciativë këtë Dokument e vendos në Shqyrtim Publik.

Draftdokumenti nga data 08.04.2019 deri me datë 15.04.2019 do të jetë i ekspozuar në hollin e Komunës.

Tek objekti i vjetër, kati i dytë ku çdo qytetarë i interesuar, banor të zonës, ekspert të lamive të ndryshme, etj. mund t’i japin vërejtjet dhe komentet e veta në të mirë të përmbajtjes dhe zbatimit të projektit përmes emailit [email protected] apo me shkrim pranë zyreve të Drejtorisë.

Vlen të ceket se për këtë dokument të tenderuar përmes konkursit publik është mbajtë debat me qytetar me datë 26.02.2019.

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.