Pranohen edhe 9 punëtorë për shërbime të veçanta në Komunën e Suharekës

Komuna e Suharekës duke u bazuar në Ligjin mbi mardhëniet e detyrimeve ka publikuar shpalljen publike për angazhimin e punëtorëve me marrëveshje për shërbime të veçanta.

Pas përfundimit të procedurave për rekrutimin e 9(nëntë) nënpunësve për Shërbime të Veçanta në drejtoritë e Komunës së Suharekës, kandidatët e pranuar janë:

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.