Gjatë 2020’s Komuna e Suharekës shpenzoi mbi 20 mijë euro për dreka zyrtare

Gjatë 2020’s Komuna e Suharekës shpenzoi mbi 20 mijë euro për dreka zyrtare

Situata e krijuar nga pandemia COVID-19 padyshim që ka ndikuar që edhe në vendin tonë të ketë rënie të zhvillimit ekonomik, duke prekur si sektorin privat gjithashtu edhe atë publik.

Sipas raportit fiskal të administrimit të buxhetit të Komunës së Suharekës për vitin 2020 është shënuar rënie të inkasimit të të hyrave vetanake si pasojë e pandemisë COVID-19, me të cilën po përballemi tash e më shumë se një vit.

Edhe pse pandemia ka ndikuar në rënien e të hyrave vetanake Komuna e Suharekës gjatë vitit 2020 ka shpenzuar plotë 21.592,19 euro për dreka zyrtare.

Në bazë të raportit fiskal të vitit paraprak 2020, të siguruar nga SuharekaOnline rezulton që Zyra e Kryetarit të Komunës së Suharekës, Bali Muharremaj ka shpenzuar 2.118,40 euro për dreka zyrtare.

Shpenzime më të mëdha për dreka zyrtare në vitin e kaluar janë bërë për Shërbimet Kulturore, ku bëhet e ditur se janë shpenzuar gjithsejt 5.026,20 euro.

Njësia BuxhetoreDreka Zyrtare 2020
Zyra e kryetarit € 2.118,4
Administrata € 993.00
Inspeksioni € 0
Kuvendi Komunal € 2.533,2
Sherbimet Publike € 2,728.2
Bujqesia € 1.217,2
Urbanizmi € 2.165,4
Kadastri € 642,9
Administrata Shendetesi € 184,5
Sherbimet Sociale €114,5
QKMF €599,00
Kultura € 5.026,2
Arsimi Administrata € 3.099,99
Çerdhet / Arsimi Parafillor € 0
Arsimi Fillor € 169,7
Arsimi Mesem € 0
TOTAL € 21.592,19
RAPORTO