LDK me vendim për krijimin e ekipeve për vlerësimin e gjendjes aktuale nëpër Degë

19.04.2021

Pas mbledhjes së Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga kjo parti përmes një komunikate treguan vendimet që u morën aty. Në këtë mbledhje ndër tjerash është marrur vendim për krijimin e ekipeve të cilat do ta bëjnë vlerësimin e gjendjes aktuale në Degët e LDK-së. Këto ekipe do të propozojnë mënyrat që do të […]

LDK me vendim për krijimin e ekipeve për vlerësimin e gjendjes aktuale nëpër Degë Foto: Ilustrim

Pas mbledhjes së Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, nga kjo parti përmes një komunikate treguan vendimet që u morën aty.

Në këtë mbledhje ndër tjerash është marrur vendim për krijimin e ekipeve të cilat do ta bëjnë vlerësimin e gjendjes aktuale në Degët e LDK-së. Këto ekipe do të propozojnë mënyrat që do të ndiqen në procesin e reformimit të thellë të Degëve.  

Komunikata e plotë:

Në mbledhjen e sotme të Kryesisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës, me shumicë votash u morën disa vendime në lidhje me organizimin e brendshëm si në vijim: 

1. Kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës, në përputhje me Platformën për reforma dhe riorganizim, të paraqitur nga kryetari dhe të miratuar nga Këshilli i Përgjithshëm i LDK-së, mori vendim që të krijojë ekipet të cilat do ta bëjnë vlerësimin e gjendjes aktuale në Degët e LDK-së. Këto ekipe do të propozojnë mënyrat që do të ndiqen në procesin e reformimit të thellë të Degëve.  

Procesi i reformimit synon të riorgnizojë Degët dhe t’i hapë ato ndaj individëve me kredibilitet dhe të rinjve që besojnë në vlerat tona të përbashkëta. Po ashtu, ekipet e Kryesisë do të ndihmojnë Degët në përgatitjet për zgjedhjet lokale.  

2. U aprovua propozimi i kryetarit për strukturën e re organizative: 

-Riorganizohet Zyra për medie dhe Qendra për Informim e Kosovës – QIK;  

-Në kuadër të Fondacionit “Ibrahim Rugova” themelohet Shkolla Politike; 

3. Kryesia e Lidhjes Demokratike, aprovoi formimin e gjashtë Departamenteve si në vijim:       

1. Departamenti i Politikës së Jashtme,  

2. Departamenti i Rendit, Ligjit dhe Sigurisë,

3. Departamenti i Ekonomisë dhe Biznesit, 

4. Departamenti i Arsimit, Kulturës dhe Sportit,

5. Departamenti i Shëndetësisë,

6. Departamenti i Rinisë,

7. Departamenti i Avancimit Shoqëror.  

Këto departamente do të përgatisin dhe hartojnë qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe alternativën opozitare ndaj pushtetit.