Kosovarët “relaksohen” në tre muajt e fundit të 2022, më shumë shpenzuan për argëtim e çlodhje sesa për shëndetësi e arsim!

17.12.2022

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2022, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak. Bruto Produkti Vendor në TM3 2022 shënon rritje reale për 2.07%, krahasuar me tremujorin e njëjtë të […]

Kosovarët “relaksohen” në tre muajt e fundit të 2022, më shumë shpenzuan për argëtim e çlodhje sesa për shëndetësi e arsim! Foto: Ilustrim

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) publikon të dhënat e Bruto Produktit Vendor për tremujorin e tretë (TM3) të vitit 2022, sipas aktiviteteve ekonomike dhe me qasjen e shpenzimeve, me çmime aktuale dhe me çmime të vitit paraprak.

Bruto Produkti Vendor në TM3 2022 shënon rritje reale për 2.07%, krahasuar me tremujorin e njëjtë të vitit paraprak (TM3 2021).

Sipas ASK-së bëhet e ditur se aktivitetet ekonomike që kishin rritje në këtë tremujor ishin: Aktivitetet financiare dhe të sigurimit (12.67%); Aktivitetet shkencore, profesionale dhe teknike; aktivitetet e shërbimeve administrative dhe mbështetëse (8.61%); Informacioni dhe komunikimi (8.28%); Artet, argëtimi dhe çlodhja, aktivitetet e prodhimit të mallrave të familjeve për përdorim të vet dhe shërbime të tjera (7.49%);

Tregtia me shumicë dhe me pakicë, riparimi i automjeteve dhe motoçikletave, transporti dhe magazinimi, aktivitetet e akomodimit dhe shërbimit ushqimor (4.31%); Industria nxjerrëse dhe përpunuese, energjia elektrike, gazi, avulli dhe furnizimi me ajër, furnizimi me ujë, aktivitetet e trajtimit dhe menaxhimit të mbeturinave dhe rehabilitimi (2.24%); Bujqësia, pyjet dhe peshkimi (2.18%); Aktivitetet e pasurive të paluajtshme (1.38%).

Ndërsa, aktivitetet ekonomike që shënuan rënie në këtë tremujor ishin: Ndërtimtaria (-7.78%); Administrata publike, sigurimi social, arsimi dhe shëndetësia (-0.48%).

Ndërkaq, komponentët e BPV-së sipas metodës së shpenzimeve që kishin rritje ishin: Eksporti i mallrave dhe shërbimeve (6.30%); Importi i mallrave dhe shërbimeve (3.87%); dhe Shpenzimet e konsumit final (2.64%).

Ndërsa, rënie kishte Formimi i bruto kapitalit (-2.33%).