[DOKUMENT] Shfrytëzimi i pronës komunale me kontrata të skaduara!

12.11.2018

Në një raport të siguruar nga Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës që është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar, i cili me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi funksionale, financiare dhe operative, për komunën e Suharekës për vitin 2017 shihen shumë parregullsi ndër to edhe shfrytëzimi i pronës […]

[DOKUMENT] Shfrytëzimi i pronës komunale me kontrata të skaduara! Foto: Ilustrim

Në një raport të siguruar nga Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës që është institucioni më i lartë i kontrollit ekonomik e financiar, i cili me Kushtetutën dhe ligjet e vendit gëzon pavarësi funksionale, financiare dhe operative, për komunën e Suharekës për vitin 2017 shihen shumë parregullsi ndër to edhe shfrytëzimi i pronës komunale me kontrata të skaduara.