Suharekë, ishin shtrirë në rrugë për të mos lejuar nisjen e autobusit, një muaj paraburgim për dy persona

Suharekë, ishin shtrirë në rrugë për të mos lejuar nisjen e autobusit, një muaj paraburgim për dy persona
Çlirim Gashi

17.05.2021 / Suhareka

Gjykata Themelore në Prizren, Dega në Suharekë, Departamenti i Përgjithshëm, gjyqtari i procedurës – Qemail Suka, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje tridhjetë (30) ditë, e cila do të llogaritet prej kohës së arrestimit 15.05.2021 dhe mund të zgjasë deri më datën 15.06.2021, ndaj të pandehurve J.F.M., dhe M.E., për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprat penale; Lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par. 1, dhe veprën penale Sulmi nga neni 184 par. 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal të Kosovës.

Gjykata me rastin e caktimit të paraburgimit ndaj të pandehurve J.F.M., dhe M.E., ka vlerësuar se ekzistojnë arsyet ligjore për caktimin e masës së paraburgimit, dhe nga provat e mbledhura deri në këtë fazë, rrjedh dyshimi i bazuar se:

Të pandehurit J.F.M., dhe M.E., me datë 15 maj, në orët e pasdites tek stacioni i autobusëve në Suharekë, pas një fjalosje paraprake që kishin me shoferin e autobusit të një kompanie transportuese, të njëjtit për të mos e lejuar autobusin të niset, ishin shtrirë në rrugë para autobusit, me ç ’rast kishin ndërhyrë personeli i sigurimit të stacionit për t’i larguar ata, për çka edhe ka ardhur deri të një përleshje ku të pandehurit i kanë shkaktuar lëndime trupore të dëmtuarit – personel i sigurimit, kurse në të njëjtën kohë të pandehurit sulmojnë edhe një të dëmtuar tjetër – punëtor i sigurimit të stacionit duke e sulmuar të njëjtin.

Kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.

Gjyqtari i procedurës ka vlerësuar se qëndrojnë arsyet për caktimin e paraburgimit, duke marrë parasysh faktin se edhe vet të pandehurit janë deklaruar se nuk kanë adresë të saktë të vendbanimit dhe vendqëndrimit në Kosovë, nuk kanë dokumente të identifikimit, andaj caktimi i paraburgimit është i domosdoshëm për të mos penguar fazën hetimore, për të siguruar prezencën e të pandehurve në këtë fazë me qëllim zbardhjen e rastit.

Gjithashtu me rastin e caktimin të paraburgimit gjyqtari i procedurës ka marrë parasysh peshën e veprës penale, mënyrën dhe rrethanat në të cilat janë kryer veprat penale respektivisht ndjeshmërinë e rastit konkret pasi që të pandehurit në stacionin e autobusëve në Suharekë – në hapësirë publike ku frekuentojnë shumë qytetarë janë përleshur me të dëmtuarit e në këtë mënyrë kanë shkaktuar shqetësim tek qytetarët – të pandehurit me sjelljen e tyre agresive dhe sulmin ndaj personave të dëmtuar të cilët kanë qenë në vend të punës si pasojë e veprime antiligjore, rrezikshmërisë dhe mënyrës së kryerjes së veprave penale, kjo sjellje e të pandehurve e arsyeton dyshimin e bazuar se me qëndrimin e tyre në liri, mund të përsërisin vepra penale të natyrës së njëjtë apo të kryejna ndonjë vepër tjetër penale të natyrës edhe më të rëndë.

Nga të lartë cekurat, gjyqtari i procedurës ka vlerësuar se caktimi i paraburgimit duke u mbështetur në rrethanat e lartcekura është më i domosdoshëm për të parandaluar rrezikun e përsëritjes së veprës penale dhe për sigurimin e pranisë së të pandehurit para institucioneve të drejtësisë.

RAPORTO