Sallagrazhdë: Gratë fermere, më të suksesshme se sa meshkujt!

Në komunën e Suharekës gratë janë aktive në shumë fusha të bujqësisë dhe shpeztarisë.

Familjet Vata nga Sallagrazhda e Suharekës, merren me shtimin e lopëve qumështore dhe kultivimin e shpezëve.

Këto familje në fermat e tyre kanë afër 30 lopë dhe mbi 300 pula të ndryshme. Që të dy këto ferma i drejtojnë gratë dhe janë duke arritur rezultate inkurajuese.

RAPORTO