Konkursi për 13 mësimdhënës, DKA-Suharekë publikon rezultatet e testit me shkrim

Konkursi për 13 mësimdhënës, DKA-Suharekë publikon rezultatet e testit me shkrim

Drejtoria e Arsimit në Komunën e Suharekës më datë 10 shkurt të këtij viti kishte hapur konkurs pune për 13 mësimdhënës në disa shkolla të komunës.

Pas përfundimit të testit me shkrim, DKA-Suharekë ka njoftuar se Komisioni Përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e e punës në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05 nr.256 të datës 17.03.2021, ka përpiluar listën e kandidatëve sipas pikëve të arritura në këtë test.

Gjithashtu, Drejtoria e Arsimit në Suharekë ka njoftuar se intervista me gojë do të mbahet me datë 24.03.2021 në Sallën e Bordit të Kuvendit Komunal në Suharekë.

Lista e kandidatëve sipas pikëve të arritura në testin me shkrim:

RAPORTO