7 (shtatë) familje nevojtare nga Suhareka përfitojnë pagesën e qerasë nga komuna

Më 12 qershor të këtij viti Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale në bazë të planit 3 vjeqar për banim social i miratuar nga Kuvendi Komunal ka paraparë edhe bonus banimin (pagimi i qerasë ), ku me anë të kësaj forme parashihet që familjeve përfituese nevojtare të i ndihmojnë në pagimin e një pjese të qerasë.

Nga kjo ndihmë parashihet që të ju ndihmohet familjeve që nuk kanë banesë apo shtëpi në pronësi individuale, familjeve që posedojnë sipërfaqe banimi nën normat e banimit, të përcaktuara për atë kategori sociale dhe ekonomike.

Sipas DSHMS-së vlera e bonus banimit do të jetë 40% e shumës së qirasë minimale të banesave në tregun e lirë në territorin e Komunës së Suharekës. Bonus banimi do të jetë vetëm për vitin 2020 dhe pëfitues do të jenë vetëm 7 (shtatë) familje.

E pas vlerësimit të aplikacioneve DSHMS-ja ka publikuar listën e familjeve që do të përfitojnë nga kjo ndihmesë.

Bazuar në Thirrjen publike 06.Nr.948 të datës 12.06.2020 të publikuar nga Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale lidhur me Bonus banim ( pagesa e qeras) , Komisioni në përbërje të plotë pas vlerësimit të të gjithë aplikantëve i shpallë përfitues:
1. Muzafere Sallauka
2. Behare Gashi
3. Hanife Hasanaj
4. Halime Halitjaha
5. Luljeta Bajraktari
6. Xhevahire Morina
7. Samire Miftari

Egzon Sadikaj nga Sopija është diagnostifikuar me kancer dhe ka nevojë për ndihmën tuaj

Të nderuar njerëz të vullnetit të mirë, i riu Egzon Sadikaj nga fshati Sopijë e Suharekës është diagnostifikuar me kancer. Shërimi i tij kërkon trajtim jashtë shtetit të Kosovës.

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.