Përballja me covid-19, Besnik Bislimi me marrëveshje për prokurim të përbashkët me KE

𝐌𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢 𝐁𝐞𝐬𝐧𝐢𝐤 𝐁𝐢𝐬𝐥𝐢𝐦𝐢 𝐧𝐞̈𝐧𝐬𝐡𝐤𝐫𝐮𝐚𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐞̈𝐯𝐞𝐬𝐡𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭𝐞̈ 𝐏𝐞̈𝐫𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤𝐞̈𝐭 𝐩𝐞̈𝐫 𝐏𝐫𝐨𝐤𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢𝐧 𝐞 𝐊𝐮𝐧𝐝𝐞̈𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐯𝐞 𝐌𝐣𝐞𝐤𝐞̈𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐞̈𝐫 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐦𝐞 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢𝐧 𝐄𝐯𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧.

Ministri i Financave dhe Transfereve Besnik Bislimi ka nënshkruar Marrëveshjen e Prokurimit të Përbashkët për Prokurimin e Kundërmasave Mjekësore për COVID-19 me Komisionin Evropian, që e bënë Kosovën shtet pjesëmarrës me aktivitetet e prokurimit publik të udhëhequra nga Komisioni Evropian.

Nga kjo marrëveshje Kosova përfiton në procedurat e prokurimit, meqë sigurimi i produkteve si kundërmasa ndaj COVID-19 mund të sigurohet edhe jashtë tregut të Republikës së Kosovës.

RAPORTO