Bizneset Vende Pune Ofertat

Buxheti për vitin 2024 pritet të diskutohet të enjten në Kuvend

Buxheti për vitin 2024 pritet të diskutohet të enjten në Kuvend

14.11.2023 Lajme

Kryesia e Kuvendit të Kosovës në mbledhjen e mbajtur të hënën, ka caktuar seancën e re plenare për të enjten, ku pritet të diskutohet dhe të votohet buxheti për vitin 2024.

Sipas rendit të ditës, në seancën e caktuar për të enjten, për diskutim dhe votim do të jetë Ligji për Ndarjet Buxhetore për vitin 2024, sipas rekomandimit të Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, ku është rekomanduar votimi i Ligjit për buxhetin.

Rendi i ditës:

1.    Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-260 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2024.

Vendi: Kuvendi Kosovës

Koha: 10:00

New Born Master

Kualifikohu për KODIN 95 në Maribor-Slloveni për kategorinë C, CE, D!
Kuvendi i Kosovës do të mblidhet nesër për dy seanca

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet nesër për dy seanca

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet nesër për dy seanca. Njëra është vazhdim i seancës plenare të së enjtes.

Seanca e parë është paraparë të fillojë nga ora 10:00 dhe në rend dite janë 14 pika. Ndërsa, seanca tjetër fillon nga ora 16:00, ku në rend dite janë edhe disa nga marrëveshjet ndërkombëtare që nuk arritën të ratifikoheshin në seancën e së enjtes.

Rendi i ditës

14. Debat parlamentar në lidhje me Raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023,

15. Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 08/L-211 për Verëra,

16. Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-241 për vlerësimin strategjik mjedisor,

17. Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-242 për performancën energjetike të ndërtesave,

18. Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-246 për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpronësi,

19. Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-207 për tekstet shkollore,

20. Votimi për emërimin e 3 (tre) anëtarëve vendorë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim,

21. Votimi i rekomandimit të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për shkarkimin e z. Agron Beka nga pozita e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës,

22. Shqyrtimi i Programit Kombëtar të Shkencës 2023/2028,

23. Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave, nga radhët e komuniteteve jo shumicë,

24. Propozimi i grupeve parlamentare për emërimin dhe zëvendësimin e anëtarëve në Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me rastet e dhunës seksuale dhe dhunës në familje në Republikën e Kosovës,

25. Emërimi i Komisionit për dhënien e provimit të Jurisprudencës,

26. Zgjedhja e tre (3) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga komuniteti shqiptar,

27.  Zgjedhja e një (1) anëtari të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Rendi i ditës për seancën që fillon nga ora 16:00:

1. Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,

2. Deklarimet jashtë rendit të ditës,

3. Votimi i Projektligjit nr.08/L-234 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar,

4. Votimi i Projektligjit nr.08/L-236 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze,

5. Votimi i Projektligjit nr.08/L-253 për Aderimin e Republikës së Kosovës në Konventën për Importin e Përkohshëm,

6. Votimi i Projektligjit nr.08/L-254 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e bashkimit programi i tregut të vetëm,

7. Votimi i Projektligjit nr. 08/L-259 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Projekti për forcimin e qeverisjes digjitale për ofrimin e shërbimeve”,

8. Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-238 për Fondin Sovran të Republikës së Kosovës,

9.  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr.08/L-245 për Artin dhe Kulturën,

10. Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr.08/L-261 për mbrojtje nga zjarri,

11. Shqyrtimi i Raportit vjetor të Bankës Qendror të Republikës së Kosovës, për vitin 2022.

Kuvendi nesër mban senacë plenare, mbi 20 pika në rend dite

Kuvendi nesër mban senacë plenare, mbi 20 pika në rend dite

Kuvendi i Kosovës do të mbaj nesër seancë plenare nga ora 10:00.

Deputetët do të votojnë disa pika të rëndësishme. Poashtu në rend të ditës janë edhe disa projektligje.

Rendi i ditës

1.  Miratimi i procesverbaleve nga seancat e mëparshme,
2.  Deklarimet jashtë rendit të ditës,
3.  Pyetjet parlamentare,
4.  Votimi i Projektligjit nr.08/L-251 për ratifikimin e Marrëveshjes së financimit në mes të Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve dhe Bankës Evropiane për Investime për projektin “Rehabilitimi i linjës hekurudhore 10 B”,
5.  Votimi i Projektligjit nr.08/L-221 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë dhe projektit ndërmjet Republikës së Kosovës, përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, KOSTT (Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu sh. a.) dhe KFW, Frankfurt Am Main (KFW) për Projektin -Zhvillimi i sektorit të energjisë VII – përmirësimi i rrjetit të transmetimit,
6.  Votimi i Projektligjit nr.08/L-222 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë në mes të Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për Projektin “Ngrohtorja solare e Prishtinës”,
7.  Votimi i Projektligjit nr.08/L-223 për ratifikimin e Marrëveshjes për bashkëfinancimin e bursave të arsimit të lartë në nivelin master në mes Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit dhe Ambasadës së Francës në Prishtinë,
8.  Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-252 për ratifikimin e Marrëveshjes në mes Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Deutsche Gesellschaft für Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, për projektin mbështetja për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë në zonat rurale përmes diversifikimit të aktiviteteve,
9.  Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-234 për ratifikimin e Marrëveshjes së kredisë për programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit OPEC për Zhvillim Ndërkombëtar,
10. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-236 për ratifikimin e Traktatit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Mbretërisë së Danimarkës për shfrytëzimin e institucionit korrektues në Gjilan me qëllim të ekzekutimit të dënimeve daneze,
11.  Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-253 për Aderimin e Republikës së Kosovës në Konventën për Importin e Përkohshëm,
12.  Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-254 për ratifikimin e Marrëveshjes ndërkombëtare ndërmjet Kosovës nga njëra anë dhe Bashkimit Evropian nga ana tjetër për pjesëmarrjen e Kosovës në Programin e bashkimit programi i tregut të vetëm,
13.  Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-259 për Ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit ndërmjet Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim për projektin “Projekti për forcimin e qeverisjes digjitale për ofrimin e shërbimeve”,
14.  Debat parlamentar në lidhje me Raportin e Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2023,
15.  Votimi në lexim të dytë i Projektligjit nr. 08/L-211 për Verëra,
16.  Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-241 për vlerësimin strategjik mjedisor,
17.  Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-242 për performancën energjetike të ndërtesave,
18.  Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-246 për administrimin e ndërtesave dhe lagjeve të banimit në bashkëpronësi,
19.  Votimi në parim i Projektligjit nr.08/L-207 për tekstet shkollore,
20.  Votimi për emërimin e 3 (tre) anëtarëve vendorë të Këshillit Shtetëror të Cilësisë të Agjencisë së Kosovës për Akreditim,
21.  Votimi i rekomandimit të Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregulloren e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë Kundër Korrupsionit për shkarkimin e z. Agron Beka nga pozita e anëtarit të Këshillit Prokurorial të Kosovës,
22.  Shqyrtimi i Programit Kombëtar të Shkencës 2023/2028,
23.  Formimi i Komisionit Ad-Hoc për përzgjedhjen e kandidatëve për një (1) anëtar të Komisionit të Pavarur të Mediave, nga radhët e komuniteteve jo shumicë,
24.  Propozimi i grupeve parlamentare për emërimin dhe zëvendësimin e anëtarëve në Komisionin Hetimor Parlamentar në lidhje me rastet e dhunës seksuale dhe dhunës në familje në Republikën e Kosovës,
25.  Emërimi i Komisionit për dhënien e provimit të Jurisprudencës,
26.  Zgjedhja e tre (3) anëtarëve të Bordit të Radiotelevizionit të Kosovës nga komuniteti shqiptar,
27.  Zgjedhja e një (1) anëtari të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.

Ekonomistët: Buxheti për 2024 nuk i përmbush kërkesat e qytetarëve

Ekonomistët: Buxheti për 2024 nuk i përmbush kërkesat e qytetarëve

Buxheti i Kosovës për vitin 2024, pritet të jetë 3.3 miliardë euro, e përmes të cilit pritet të forcohet mbrojtja, të rritet siguria e qytetarëve dhe zhvillimi ekonomik. Ekonomistët ndërkaq vlerësojnë se ky buxhet është social dhe nuk i përmbush kërkesat e qytetarëve.

Buxheti i Kosovës në vlerë prej 3.3 miliardë eurosh, nuk ka argumente që mund të quhet si një sukses zhvillimor. Kështu vlerëson njohësi i ekonomisë, Safet Gërxhaliu, duke folur për Radio Kosovën, ndërsa shton se ky buxhet më tepër është i shpërndarë në siguri dhe mbrojtje, duke lënë anash investimet kapitale, që çojnë drejt zhvillimit ekonomik të vendit.

“Pjesa dërmuese e buxhetit është orientuar në politika sociale dhe siguri, orientimi drejt politikave sociale është një përgatitje për zgjedhje eventuale, por sektori privat dhe ekonomia është anashkaluar. Ministria e Tregtisë ka vetëm 1 për qind të projeksioneve buxhetore për vitin 2024 dhe këtu e sheh që definitivisht  ekonomia po lihet anash, dhe në fund të fundit edhe kjo politikë sociale, është qasje e gabuar, sepse vetëm përmes zhvillimit ekonomik dhe sektorit privat, mund të arrihen efektet e dëshiruara”, tha ai.

Nga ana tjetër, sipas njohësit të ekonomisë, Ardijan Sahiti, ky buxhet pritet të japë rezultate të mira në fushat që është përcaktuar.

“Investimi në arsim krijon një bazë të qëndrueshme për një zhvillim të qëndrueshëm në të ardhmen, nuk janë efektet në afatshkurtër, por në të ardhmen po. Është siguria ku ka një rritje të mirë dhe në përgjithësi ky buxhet që është aprovuar në lexim të parë, jep një bazë për zhvillim të qëndrueshëm në një periudhë afatmesme”, theksoi ai.

Buxheti për vitin 2024, është kritikuar ashpër nga opozita, duke thënë se nuk përbën asnjë projekt zhvillimor.

Pas miratimit në lexim të parë të këtij projektligji, fillojnë afatet kohore brenda të cilëve opozita ka mundësinë të dërgojë vërejtjet e saj lidhur me buxhetin, i cili sipas planifikimeve të qeverisë, pritet të dalë në votim për miratim përfundimtar me 14 dhjetor.

New Born Agency Tjera Rruga Xhavit Sylaj, Suharekë,
Kosovë
Sigurimi Internacional Sigurime Brigada 123,
Kosovë
Theranda Basket OJQ Sport Rr Brigada 123,
Kosovë
N.T.P NEON Tjera Xhavit Bajraktari (Rruga Tranzit),
Kosovë
Arkitekturë dhe Dizajn
Architecture/ Interior Design
Suharekë4 vende25 ditë

New Born Master

Kualifikohu për KODIN 95 në Maribor-Slloveni për kategorinë C, CE, D!

Fabrika e Mobileve "TE NASERI"

Mobilo shtëpinë sot dhe paguaj me këste deri në 12 MUAJ.

Fabrika e Mobileve "TE NASERI"

Mobilo shtëpinë deri në 10,000 € me mundësi pagese deri në 36 muaj.
Suharekë, rruga e lagjes “Fan Noli” vërshohet nga mbeturinat, ankohen qytetarët
Suharekë, rruga e lagjes “Fan Noli” vërshohet nga mbeturinat, ankohen qytetarët
[FOTO] Vetura përplaset me ujkun në autostradën Prizren-Suharekë
[FOTO] Vetura përplaset me ujkun në autostradën Prizren-Suharekë
Disa të rinj kapen në video duke dëmtuar ulëset në “Shtigjet e Ecjes”, Muharremaj kërkon intervenimin e policisë
Disa të rinj kapen në video duke dëmtuar ulëset në “Shtigjet e Ecjes”, Muharremaj kërkon intervenimin e policisë
Ganimete Hoxha nga fshati Budakovë ka nevojë për ndihmën tuaj
Ganimete Hoxha nga fshati Budakovë ka nevojë për ndihmën tuaj
Suharekë, zjarrfikësit vazhdojnë të përballen me zjarre malore
Suharekë, zjarrfikësit vazhdojnë të përballen me zjarre malore
Ambient i pastër, “betonizohet” rruga në Zonën Industriale
Ambient i pastër, “betonizohet” rruga në Zonën Industriale
Zjarr mbi fshatin Sallagrazhdë
Zjarr mbi fshatin Sallagrazhdë
Kapen me marihuanë, arrestohen 4 të rinj në Suharekë
Kapen me marihuanë, arrestohen 4 të rinj në Suharekë
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, raportohet për të lënduar
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, raportohet për të lënduar
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, një person i lënduar rëndë
Aksident në autostradë në drejtimin Suharekë-Prizren, një person i lënduar rëndë