AUV: Mishi që shiste “Apetit” në Shqipëri kishte origjinë nga Kosova, jo nga Brazili

26.04.2024

Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka sqaruar se pas verifikimeve të kryera, është vërtetuar se kompania “Apetit SH.P.K”, mishin që e kishte shitur në Shqipëri ishte me origjinë nga Kosova.

AUV: Mishi që shiste “Apetit” në Shqipëri kishte origjinë nga Kosova, jo nga Brazili Foto: Ilustrim

AUV ndërmorri masa pasi një emision në Shqipëri pretendoi se kompania në fjalë e shiste mishin nga Brazili si mish të freskët nga Kosova, duke falsifikuar vendin e origjinës.

“Me kërkesë të autoriteteve të Shqipërisë janë verifikuar Çertifikatat Veterinare Shëndetësore të eksportit dhe produkteve të mishit të gjedhit të cilat rezultuan të jenë në përputhshmëri, mbrenda standardardeve dhe të harmonizuara. Nga ky verifikim u vërtetua se produkti (mish gjedhi) ka patur origjinë nga Kosova ashtu siç edhe është deklaruar! Mostrat e marra dhe të testuara nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit të Republikës së Shqipërisë, kanë rezultuar në përputhshmëri dhe konform parametrave dhe standardeve të sigurisë ushqimore. Gjatë inspektimeve zyrtare për produktet me origjinë nga Kosova të subjektit ekonomik përkatës, nuk është gjetur ndonjë parregullsi e cila do të mund të kishte ndonjë ndikim në sigurinë ushqimore”, thuhet në reagimin e AUV.

Sipas AUV, bazuar në rezultatet e inspektimit, auditimit, gjurmimit dhe mostrimit, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës nuk është cënuar shëndeti i konsumatorit dhe se mishi dhe produktet e tij janë të përshtatshme për konsum.

“Sasia e mishit të freskët që është ekportuar në Shqipëri por edhe në tregun e brendshëm, rezulton se është gjeneruar nga therja e kafshëve në thertoren e subjektit të cilat janë nënshtruar kontrollit veterinar (para, gjatë dhe pas therjes). Kafshët e therura kanë rezultuar të përshtatshme për konsum human. Kafshët janë therur, copëtuar, kategorizuar dhe paketuar në thertoren e subjektit”, thuhet në reagim.