827 qytetarë janë ankuar në Policinë e Kosovës për gjobat anti-COVID

Ditëve të fundit sikur në të gjithë botën edhe në Kosovë janë shënuar rritjet e rasteve me Covid-19.

E, siç duket me këtë ritëm janë rritur edhe gjobat ndaj qytetarëve për mosrespektimin e Ligjit për Pandeminë.

Çdo ditë në raportet ditore të Policisë së Kosovës, shqiptohen mbi 1 mijë gjoba për mos mbajtjen e maskës.

Por, për gjobat e shqiptuara për mos mbajtjen e maskave dhe mos respektimin e masave anti-Covid ka pasur pakënaqësi nga qytetarët si dhe ankesa i kanë dërguar në Policinë e Kosovës.

Zyra e informimit në Policinë e Kosovës, në një përgjigje për Indeksonline kanë deklaruar se në vitit 2020 në Komisioni për Vendosje janë pranuar gjithsej 675 kundërshtime të parashtruara ndaj gjobave, ndërsa gjatë vitit 2021 (deri në momentin e raportimit) janë pranuar 152 kundërshtim.

“Përgjatë vitit 2020 në Komisioni për Vendosje janë pranuar gjithsej 675 kundërshtime të parashtruara ndaj gjobave të shqiptuara për kundërvajtjet e parapara me Ligjin NR. 07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Ndërsa gjatë vitit 2021 (deri në momentin e raportimit) janë pranuar 152 kundërshtime”, thuhet në përgjigjen e kësaj zyre.

Tutje nga Policia e Kosovës bëjnë të ditur që nga hyrja në fuqi e Ligjit NR. 07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19, e deri me sot janë pranuar 827 ankesa, shkruan Indeksonline.

E sa i përket procedurës së parashtrimit të ankesave është e njëjtë sikurse të gjobave të tjera të Policisë së Kosovës, ku palët kanë të drejtë ankese 8 ditë nga dita e shqiptimit të gjobës, ndërsa brenda 30 ditëve Komisioni për Vendosje merr vendim për kundërshtim dhe të njëjtin e përcjell tek njësia ku është parashtruar ankesa.

“Procedurat e parashtrimit të kundërshtimit ndaj këtyre gjobave është e njëjtë sikurse ndaj gjobave tjera të shqiptuara nga Policia e Kosovës. Palët kanë të drejtë ankese 8 ditë nga dita e shqiptimit të gjobës dhe kjo ankesë mund të parashtrohet në njërën nga tetë Njësitë Rajonale të Komunikacionit Rrugor dhe Njësisë për Kontroll të Autostradave. Ashtu siç është e precizuar me ligj, brenda 30 ditëve Komisioni për Vendosje do të marrë vendim për kundërshtimin dhe të njëjtin e përcjell tek njësia ku është parashtruar kundërshtimi. Njësia pranuese pas pranimit të vendimit nga ana e Komisionit për Vendosje menjëherë e njofton palën për vendimin”, thuhet në përgjigjen e Policisë së Kosovës.

Vlerësimi i ankesës nga Komisioni për Vendosje në Policinë e Kosovës, trajtohen njëjtë sikurse të gjitha kundërshtimet ndaj kundërvajtjeve të parapara me ligj.

“Edhe kundërshtimet për kundërvajtjen e parapara me ligjin NR. 07/L-006 për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19 trajtohen sikurse të gjitha kundërshtimet ndaj kundërvajtjeve të parapara me ligjet tjera”, thuhet nga ky institucion i sigurisë në vend.

Tutje nga Policia e Kosovës kanë bërë të ditur se secili kundërshtim trajtohet nga një Panel profesional i përbërë nga tre anëtarë (njëri prej tyre me provim të jurisprudencës).

Pas shqyrtimit të të gjithave shkresave të lëndës dhe analizimit të provave, Paneli i Komisionit për Vendosje nxjerr vendim i cili ju dërgohet palëve të përfshira në procedurë.

Ligji për parandalimin dhe luftimin e pandemisë Covid-19 ka hyrë në fuqi më 25 gusht kur edhe është publikuar në Gazetën Zyrtare.

RAPORTO