Dënohen me 6 vjet e 10 muaj burgim dhe mbi 30 mijë euro gjobë 10 të të akuzuarit në rastin “Subvencionet V”

13.05.2024

Gjykata Themelore në Prishtinë ka shpallur aktgjykim dënues ndaj të akuzuarve  Burim Selmani, Kastriote Bajrami-Sejdiu, Adushe Ukshini, Valon Hoti, Granit Abdyli , Faruk Ymeri, Abdullah Tërstena, Blerton Ostergllava, Avdyl Sejdiu dhe Muzafer Maliqi, në rastin e njohur si “Subvencionet V”.

Dënohen me 6 vjet e 10 muaj burgim dhe mbi 30 mijë euro gjobë 10 të të akuzuarit në rastin “Subvencionet V” Foto: Ilustrim

Në total, dhjetë të akuzuarit e lartcekur janë dënuar me 6 vjet e 10 muaj burgim dhe 30 mijë e 100 euro gjobë.

Shpallja e këtij aktgjykimit për këtë rast u bë të hënën, nga gjykatësja, Violeta Namani, raporton “Betimi për Drejtësi“

Sipas aktgjykimit, i akuzuari Selmani, u dënua me 3 muaj burgim dhe me 5 mijë euro gjobë për veprën penale “Ushtrim ndikimi”. Ai për veprën penale “Mashtrim me subvencione” u dënua edhe me 3 muaj burgim dhe 15 mijë euro gjobë. Ndaj tij gjykata shqiptoi dënim unik me 5 muaj burgim dhe 20 mijë euro gjobë.

Ndërsa, e akuzuara Bajram-Sejdiu, u dënua me 5 muaj burgim dhe 500 euro gjobë për veprën penale “Dhënie ryshfeti”.

Ndërkaq, sipas aktgjykimit i akuzuari Ukshini, u dënua me 2 vjet burgim dhe 5 mijë euro gjobë, për veprën penale “Marrje ryshfeti”. Ndaj tij gjykata shqiptoi edhe dënim plotësues, dy vjet ndalim i ushtrimi i funksionit në administratë publike apo funksioneve në shërbime publike.

Kurse, i akuzuari Hoti, u dënua me 9 muaj burgim dhe 500 euro gjobë për veprën penale “Marrje ryshfeti”. Atyre gjithashtu iu shqiptua dënimi plotësues, dy vjet ndalim i ushtrimi i funksionit në administratë publike apo funksioneve në shërbime publike.

Ndërkaq, sipas aktgjykimit, i akuzuari Abdyli, u dënua me 9 muaj burgim dhe 100 euro gjobë për veprën penale “Ushtrim i ndikimit”.

Me 6 muaj burgim dhe 1 mijë euro gjobë për veprën penale “Dhënie ryshfeti”, u dënua i akuzuari Ymeri.

Për veprën penale “Dhënie ryshfeti” u dënua me 6 muaj burgim dhe 1 mijë euro edhe i akuzuari Ostërgllava.

Gjithashtu, edhe i akuzuari Sejdiu, u dënua me 6 muaj burgim dhe 1 mijë euro gjobë për veprën penale “Dhënie ryshfeti”.

Ndërsa, i akuzuari Tërstena u dënua me 6 muaj burgim dhe 1 mijë euro gjobë për veprën penale “Dhënie ryshfeti”.

Edhe i akuzuari Maliqi u dënua me 6 muaj burgim dhe 1 mijë euro gjobë për veprën penale “Dhënie Ryshfeti”.

Sipas aktgjykimit, të akuzuarit e lartcekur janë të obliguar që secili veç e veç t’i paguajnë shpenzimet e procedurës në emër të paushallit gjyqësor shumën prej 100 eurosh, si edhe për Fondin për Kompensimin të Viktimave të Krimit shumën prej 100 eurosh.

Ndryshe, në seancën fillestare të akuzuarit Selmani, Bajrami-Sejdiu, Ukshini, Hoti, Abdyli , Ymeri, Tërstena, Ostergllava, Sejdiu dhe Maliqi kishin pranuar fajësinë për veprat penale me të cilat ngarkoheshin.

Ndryshe, Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës (PSRK) më 21 mars 2024 ka ngritur aktakuzë në rastin “Subvencionet V” ndaj 18 të të akuzuarve lidhur me keqpërdorimet me subvencione, duke i ngarkuar me veprat penale “Ushtrim ndikimi”, “Mashtrim me subvencione”, “Marrje ryshfeti”, “Dhënie ryshfeti” dhe “Keqpërdorim i pozitës apo autoritetit zyrtar”.

Sipas aktakuzës të akuzuar në këtë rast janë tetë zyrtarët: Kujtim Zariqi, Luan Statovci, Sadat Shkodra, Kastriote Bajrami-Sejdiu, Aferdita Gjokaj, Adushe Ukshini, Valon Hoti dhe Bejtullah Pira. Si dhe 10 qytetarët: Burim Selmani, Granit Avdyli, Valdete Ismaili, Feriz Jonuzi, Faruk Ymeri, Avdullah Terstena, Blerton Ostergllava, Avdyl Sejdiu, Muzafer Maliqi dhe Alban Novosella,