Gjykata refuzon t’ia caktojë masën e paraburgimit Akil Gjakovës, i ndalohet t’i afrohet gruas së tij prej 50 metrash

19.04.2024

Gjykata Themelore në Pejë ka refuzuar kërkesën e Prokurorisë Themelore në Pejë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj të pandehurit Akil Gjakova që dyshohet për vepër penale.

Gjykata refuzon t’ia caktojë masën e paraburgimit Akil Gjakovës, i ndalohet t’i afrohet gruas së tij prej 50 metrash Foto: Ilustrim

Atij i është ndaluar t’i afrohet gruas së tij në një distancë prej 50 metrash apo vendit ku ajo banon.

“Të pandehurit i është caktuar masa e ndalimit për t’iu afruar vendit ose personit të caktuar në kohëzgjatje prej një (1) muaj, ashtu që të njëjtit i është ndaluar për t’iu afruar vendit ku e dëmtuara banon si dhe vetë të dëmtuarës, në distancë prej pesëdhjetë (50) metra, e në rast të mosrespektimit të kësaj mase nga ana e të pandehurit, gjykata ndaj të njëjtit do të caktojë masën e paraburgimit. Pasi pala e dëmtuar të njoftohet me aktvendim edhe ajo duhet të respektoj vendimin e gjykatës dhe nëse qëllimisht cenon kufizimet që i ka i pandehuri, gjykata mund ta dënojë personin e mbrojtur me gjobë”.

Kundër këtij vendimi pala e pakënaqur ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit.