Vendosen standarde evropiane për turizmin e aventurës në Kosovë

28.02.2024

Në një hap të rrallë në Republikën e Kosovës dhe në rajon, një Udhëzim Administrativ  ka vendosur rregulla të reja për veprimtarinë e turizmit aktiv dhe të aventurës.

Vendosen standarde evropiane për turizmin e aventurës në Kosovë Foto: Ilustrim

Këto rregulla përputhen me standardet evropiane dhe ato të European Ropes Course Association (ERCA).

Ky Udhëzim Administrativ specifikon kushtet dhe kriteret e sigurisë që operatorët e turizmit duhet t’i plotësojnë.

Për shembull, ata duhet të përdorin pajisje në përputhje me standardet teknike dhe të sigurisë dhe të trajnojnë stafin.

Pjesëmarrësit gjithashtu duhet të informohen për rreziqet e mundshme dhe të marrin udhëzime për përdorimin e pajisjeve.

Këto masa sigurojnë që produktet turistike të jenë të sigurta dhe tërheqëse për vizitorët dhe konkurruese në nivel rajonal.