Liberalizimi i vizave, “Rreth 70% e të rinjve kanë menduar ta lëshojnë Kosovën”, hulumtim nga INDEP

22.02.2024

Instituti për Politika Zhvillimore (INDEP) në bashkëpunim me Institutin për Studime dhe Prognoza Strategjike (ISSP) kanë prezantuar hulumtimin etnografik “Hulumtimin mbi popullatën NEET për tre komuna të Kosovës – Pejë, Deçan dhe Junik”.

Liberalizimi i vizave, “Rreth 70% e të rinjve kanë menduar ta lëshojnë Kosovën”, hulumtim nga INDEP Foto: Ilustrim

Në këtë hulumtim janë përfshirë të rinjtë prej moshës 15-29 vjeçare të komunave te lartëcekura, të cilët nuk janë në shkollë e as në marrëdhënie pune.

Sipas të dhënave nga hulumtimi, rreth 70 per qind e të rinjve kanë menduar për t’u larguar nga Kosova dhe për të kërkuar punë jashtë vendit.

Një 36.7% e konsiderueshme e individëve e konsiderojnë rregullisht emigracionin për mundësi punësimi, duke treguar një dëshirë të fortë ose nevojë të perceptuar për të gjetur punë jashtë vendit të tyre.

Gjithashtu, 35.0% e tjerë mendojnë herë pas here këtë lëvizje, e cila mund të sugjerojë një plan kontingjent në varësi të perspektivës së punësimit të tyre në familje.

Ndërkohë, 28.3% nuk e konsiderojnë fare largimin, potencialisht për shkak të lidhjeve më të forta me atdheun e tyre ose besimit më të madh në mundësitë lokale.

“Qeveria duhet të përmirësojë shërbimet formale të punësimit dhe portalet e punës në internet, duke i përshtatur ato sipas modeleve të përdorimit të NEET. Një fushatë informuese, e bazuar nga hulumtimet në terren, duhet të nisë për të promovuar këto shërbime në mesin e NEET”, thuhet në raportin e INDEP.