Dëmtuan KEK-un në vlerë 53 mijë euro, 6 vjet e 4 muaj burgim ndaj pesë ish-zyrtarëve për korrupsion

08.02.2024

Ish-zyrtarët e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Zeqir Gashi, Qazim Reqica, Rexhep Gashi, Agron Hajrizi dhe Nazmi Musliu, janë dënuar me 6 vjet e 4 muaj burgim (së bashku), për veprën penale “Keqpërdorim i detyrës apo autoritetit zyrtar”. Ndërsa, i akuzuari Tefik Hargaja u lirua nga akuza për mashtrim.

Dëmtuan KEK-un në vlerë 53 mijë euro, 6 vjet e 4 muaj burgim ndaj pesë ish-zyrtarëve për korrupsion Foto: Ilustrim

Nazmi Musliu bashkë me Zeqir Gashin, Rexhep Gashin, Agron Hajrizin dhe Qazim Reqicën akuzoheshin se kanë dëmtuar KEK-un në vlerë prej 53 mijë euro, duke keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare. Ndërsa, për veprën penale të mashtrimit akuzohej Tefik Hargaja, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Aktgjykimi ndaj të akuzuarve u shpall të enjten në Gjykatën Themelore në Prishtinë nga gjykatësi Ngadhnjim Arrni.

Sipas aktgjykimit, të akuzuarit Zeqir Gashi, Qazim Reqica dhe Rexhep Gashi, u dënuan me nga një vit burgim. Të akuzuarit Agron Hajrizi dhe Nazmi Musliu, u dënuan me nga 1 vit e 8 muaj burgim. Ndërsa, i akuzuari Hargaja u lirua nga akuza.

Gjykatësi Arrni njoftoi palët se arsyetimin e shkruar do ta pranojnë brenda afatit ligjor, kurse palët e pakënaqura kanë të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit në afat prej 30 ditësh pas pranimit të aktgjykimit në formë të shkruar.

Ndryshe, aktakuza e ushtruar në nëntor të vitit 2018, nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, ngarkonte Zeqir Gashin, Qazim Reqicën dhe Rexhep Gashin, se kanë shfrytëzuar detyrën zyrtare  në KEK- Obiliq, duke pranuar nga operatori ekonomik “Univers-M” katër reduktorë të 15 KW nga pozicioni i 33, i të njëjtës kontratë, mall ndryshe me atë të kërkuar në kërkesë dhe të shkruar në fletëdërgesë dhe në fatura.

Me këtë, në bashkëkryerje të pandehurit akuzoheshin se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, paragrafi 1 lidhur me nenin 31 të Kodit Penal, vepër kjo e dënuar me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.

Tutje, sipas aktit akuzues, me datë, kohë dhe vend të njëjtë i akuzuari Agron Hajrizi, me qëllim të përfitimit të dobisë pasurore ka shfrytëzuar detyrën zyrtare, ku si person përgjegjës për përcjelljen e kontratës nga autoriteti kontraktues nuk e ka bërë përcjelljen e saj ashtu siç është e rregulluar me ligj dhe në këtë mënyrë ka mundësuar blerjen e katër reduktorëve të 15KW nga pozicioni i 33-të i të njëjtës kontratë.

Gjithnjë sipas aktakuzës, në maj të 2016-ës, në KEK-Obiliq, i akuzuari Nazmi Musliu duke shfrytëzuar detyrën zyrtare si person përgjegjës për përcjelljen e kontratës nga autoriteti kontraktues, ka nënshkruar kërkesën për blerjen e katër reduktorëve të 14 KW nga pozicioni i 11-të i kontratës me çmim prej 16 mijë euro për copë, edhe pse në të njëjtën kontratë në pozicionin 33 kishte reduktorë të 15 KW me çmim prej 2 mijë e 600 euro për copë.

Me këtë, Hajrizi dhe Musliu akuzoheshin se kanë kryer veprën penale “Keqpërdorimi i detyrës apo autoritetit zyrtar” nga neni 422, paragrafi 1 të Kodit Penal, vepër kjo e dënueshme me burgim prej gjashtë muaj deri në pesë vjet.

Ndërsa, Tefik Hargaja akuzohej se si person përgjegjës mashtron KEK-un si autoritet kontraktues, duke dorëzuar katër reduktorë të 15-të të pozicionit 33 me çmim prej 2 mijë e 600 euro për copë, ndërsa i kishte faturuar si në kërkesën e Autoritetit Kontraktues- KEK, me fletëdërgesë  me çmim prej 16 mijë euro për copë ashtu siç ishte në pozicionin nr.11 të kontratës, duke i shkaktuar dëm buxhetit të KEK-ut në vlerë prej 53 mijë euro.

Me këtë, i pandehuri Hargaja ngarkohej se e ka kryer veprën penale “Mashtrimi” sipas nenit 335, paragrafi 5 të Kodit Penal, vepër kjo që dënohet me gjobë dhe me burgim prej tre deri në dhjetë vjet.