Konkursi për një vozitës në Drejtorinë për Administratë në Suharekë, publikohen rezultatet përfundimtare

Konkursi për një vozitës në Drejtorinë për Administratë në Suharekë, publikohen rezultatet përfundimtare
Fjolla Hoxha

14.07.2021 / Suhareka

Tahsmë janë publikuar rezultatet përfundimtare të konkursit një Vozitës në Drejtorinë për Administratë.

Komisioni Përzgjedhës i emruar nga Kryetari i Komunës për pozitën “Vozitës” në Drejtorinë për Administratë në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuar sipas konkursit 01-Nr-111-27009 të datës 14.05.2021 në SIMBNJ, dhe në bazë të nenit 12 paragrafi 1, 2, 3 të Udhëzimit Administrativ Nr.07/2017 për Rregullimin e procedurave të konkursit në Sektorin Publik, pas përfundimit të intervistës me shkrim dhe me gojë mori këtë vendim.

Totali i pikëve të fituara të kandidatëve sipas listës definitive është pranuar kandidati i cili ka numrin më të madh të pikëve: Mentor Elshani me 165.33 pikë të fituara.

Kandidatët e pakënaqur me përzgjedhjen kanë të drejtë ankese në Komisionin për ankesa të Komunës së Suharekës, në afat prej 8 (tetë) ditësh nga dita e publikimit të këtij vendimi.

Vendim-per-pranim-ne-pune-Vozites-2021

Themele të sigurta të së ardhmes, N.T.P.SH “HALITI”, gjiganti i ndërtimit në Suharekë

Të investosh në të ardhmen është gjëja më e duhur që çdo person do duhej ta ketë parasysh në secilin...

Lexo më shumë

Të fundit