Handikos në Suharekë pajiset më shtretër ortopedik, dyshek, karroca, të gjitha këto do të shpërndahen për nevojtarët

Handikos në Suharekë pajiset më shtretër ortopedik, karroca, dyshek, veshmbathje.

Të gjitha këto janë donacion më organizimin e Fritz Gatsl nga qyteti i Landeck i Tirolit të Austrisë për Handikosin në Suharekë.

Ku nga ky vend arriti një kontigjent i ndihmave, i cili përmbante shtretër ortopedik, karroca, dyshek, veshmbathje etj.

Të gjitha këto do të iu shpërndahen përsonave të cilët kanë nevojë.

“Me organizimin e z.Fritz Gastl nga qyteti i Landeck i Tirolit të Austris për Handikosin në Suharekë arriti një kontigjent i ndihmave, i cili përmbante shtretër ortopedik, karroca, dyshek, veshmbathje etj, të cilet do tu shperndahen personave në nevojë”, shkruhen në llogarinë e Handikos Suharekë.