Kuvendi i Kosovës mblidhet sërish sot

Kuvendi i Kosovës do të mblidhet sërish sot, ku pritet të vazhdojë seanca me pikat e mbetura.

Seanca mbahet në ora 11:00.

Janë gjithsej tetë pika që pritet të shqyrtohen gjatë kësaj seance.

Ndërsa do të ketë edhe debat parlamentar për luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje me rastin e fushatës senzibilizuese në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore. Kjo sipas kërkesës së deputeteve Vlora Limani Hajnuni dhe Lirije Kajtazi, të mbështetura nga 8 deputetë tjerë.

Rendi i ditës:

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Zyrës së Rregullatorit për Energji, për vitin 2019,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit Rregullator të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, për vitin 2019,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Ndërmarrjes Publike Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, për vitin 2018,

Shqyrtimi i Raportit vjetor të Ndërmarrjes Publike Operatori i Sistemit, Transmisionit dhe Tregut, për vitin 2019,

Shqyrtimi i Raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë 2018 – 2019,

Debat parlamentar për luftimin dhe parandalimin e dhunës në familje me rastin e fushatës senzibilizuese në kuadër të 16 ditëve të aktivizimit kundër dhunës në baza gjinore, sipas kërkesës së deputeteve Vlora Limani Hajnuni dhe Lirije Kajtazi, të mbështetura nga 8 deputetë tjerë,

Emërimi i Kryesuesit dhe anëtarëve të Komisionit të Auditimit të NP KOSTT,

RAPORTO