Këto janë çmimet e naftës e benzinës për sot

22.10.2022

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) ka përcaktuar çmimin maksimal për derivatet e naftës. Në 24 orët e ardhshme, çmimi maksimal i lejuar për dizel është 1.77 euro për litër. Ndërsa çmimi maksimal i lejuar i benzinës është 1.40 euro për litër dhe ai i gasit 0.72 euro për litër. Këto çmime vlejnë nga […]

Këto janë çmimet e naftës e benzinës për sot Foto: Ilustrim

Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë (MINT) ka përcaktuar çmimin maksimal për derivatet e naftës.

Në 24 orët e ardhshme, çmimi maksimal i lejuar për dizel është 1.77 euro për litër.

Ndërsa çmimi maksimal i lejuar i benzinës është 1.40 euro për litër dhe ai i gasit 0.72 euro për litër.

Këto çmime vlejnë nga ora 10:00 e së shtunës.

Ky publikim i çmimeve të produkteve të naftës vije duke u bazuar në nenin 5 të Udhëzimit Administrativ Nr,03/2022 për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës dhe karburanteve të ripërtërishme dhe masat tjera mbrojtëse, si dhe neni 1 paragrafi 2.1 të UA 09/2022 për ndryshimin dhe plotësimin e UA Nr, 03/2022 për rregullimin e çmimeve të produkteve të naftës dhe karburanteve të ripërtërishme dhe masat tjera mbrojtëse. Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë respektivisht Departamenti për Rregullimin e Tregut të Naftës, publikon çmimet e produkteve të naftës.