Komuna gabime në kalkulim të taksës për bizneset!

12.11.2018

Në një raport të siguruar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për komunën e Suharekës për vitin 2017 shihen shumë parregullsi ndër to edhe gabime në kalkulim të taksës për bizneset. Komuna e Suharekës bazuar në rregulloren për Taksa dhe Tarifa aplikon taksa në aktivitetet e bizneseve të cilat operojnë në territorin e kësaj komune. Të […]

Komuna gabime në kalkulim të taksës për bizneset! Foto: Ilustrim

Në një raport të siguruar nga Zyra Kombëtare e Auditimit për komunën e Suharekës për vitin 2017 shihen shumë parregullsi ndër to edhe gabime në kalkulim të taksës për bizneset.

Komuna e Suharekës bazuar në rregulloren për Taksa dhe Tarifa aplikon taksa në aktivitetet e bizneseve të cilat operojnë në territorin e kësaj komune. Të një rast komuna ka aplikuar gabimisht taksën në aktivitet, duke marrë për bazë adresën e pronarit (zonë rurale), e jo adresën ku operon biznesi në qendër të Suharekës “Qendra Zejtare-2”. Si pasoj nënvlerësimi i taksës për një vit, ishte 199€.

Mangësitë e identifikuara ndikojnë në nënvlerësimin e të hyrave të komunës, trajtim jo të barabartë të bizneseve si dhe mos realizim të projekteve që priten të financohen nga këto të hyra.