Kritika se ligji i duhanit nuk po respektohet në burgje, SHKK e mohon

25.02.2024

Shoqëria civile ka ngritur si shqetësuese cështjen e konsumimit të duhanit brenda burgjeve, duke kërkuar nga SHKK-ja të bëhet një ketgorizim mes konsumuesve dhe jo konsumuesve të duhanit. Në Shërbimin Korrektues thonë se ligji po respketohet brenda qendrave korrektuese

Kritika se ligji i duhanit nuk po respektohet në burgje, SHKK e mohon Foto: Ilustrim

Ligji kundër duhanit sidomos në këtë vit ka filluar të respektohet me të madhe në Kosovë, dhe ashpërsia e gjobitjeve ka qenë evidente.

Por në një segment duket se nuk është respektuar siç duket. Bëhet fjalë për burgjet e Kosovës.

Instituti për Avokimin e Politikave Korrektuese ka ngritur alarmin se nuk po mbrohet shëndeti i jo joduhanpirësve nëpër qendra korrektuese.

Për këtë janë të vetëdijshëm edhe monitoruesit e burgjeve, që i kanë rekomandimet e tyre në mënyrë që mos të shkilen të drejtat e të dya palëe.

“Një zgjidhej të themi më e pranueshme më e menaxhueshme do të ishte, dhe më e lehtë për SHKK do të ishte që perosnat që janë në vuajtje të dënimit, të ndaheshin, të bëhet një rikategorizim, ose në fillim, të merret parasysh edhe pjesa nëse janë duhanpirës ose jo“, ka deklaruar Valentina Demolli KMDLNJ.

Por në pyetjet e televizionit nga Shërbimi Korrektues mohojnë se një gjë e tillë po ndodhë në hapësirat ku qëndrojnë të privuarit nga liria.

“Në institucionet korrektuese zbatohen dispozitat e ligjit për kontrollin e duhanit, si dhe udhëzimit administrativ nr. 02/2022 kushtet në hapësirat e lejura për pirjen e duhanit. Sipas këtij udhëzimi institucionet korrektuese kanë nxjerrë vendime të veçanta për caktimin e hapësirave të veçanta për pirjën e duhanit, kanë bërë ndarjen e dhomave për duhanpirësit dhe joduhanpirësit. Kjo respektohet në masë të madhe përjashtimisht në rastet kur rrethanat e sigurisë imponojnë qendrimin e duhanpirësve me joduhanpirësit”, ka thënë Florent Gashi Zëdhënës i SHKK-së.

Në komunikatën e tyre Instituti për Avokimin e Politikave Korrektuese ngreh sidomos shqetëismin mbi statistika që përfshijnë një rritje të rrezikut të sëmundjeve të zemrës dhe kancerit të mushkërive, nga 20% deri në 30%, në mesin e jo-duhanpirësve.