U mbajt takimi informues për biznese dhe shoqëri civile

Komuna e Suharekës në bashkëpunim me Agjencionin për Zhvillim Rajonal – Jug, sot kanë mbajtur takimin informues për biznese dhe shoqëri civile/institucione për prezantimin e dy skemave të granteve të BE-së.

Qëllimi i ndarjes së këtyre granteve është përmirësimi i qasjes në tregun e punës për grupet e pafavorizuara përmes ndërmarrjeve sociale dhe masave aktive të punës, si dhe zhvillimin e bizneseve.

Në këtë takim informues do të shpalosen objektivat e skemës, çështjet me prioritet, shumat e përkrahjes financiare, përqindja e bashkëfinancimit në projekt, kushtet e kualifikueshmërisë, partneritetet, llojet e aktiviteteve si dhe procedurat dhe afati i aplikimit.

LEXO EDHE:  Furnizimi me dru dhe pelet Komunës së Suharekës parashihet ti kushtojë deri në 154 mijë euro