Suhareka në numra, 190 lindje, mbi 70 vdekje dhe 119 kurorëzime gjatë muajit gusht

Agjencia e Statistikës së Kosovës (ASK) ka publikuar të dhënat preliminare[1] në baza mujore për Lindjet, Vdekjet, Kurorëzimet dhe Shkurorëzimet për muajin Gusht 2021. Këto të dhëna publikohen duke u bazuar në të dhëna administrative.

16.10.2021 / Suhareka

Suhareka në numra, 190 lindje, mbi 70 vdekje dhe 119 kurorëzime gjatë muajit gusht
Foto: Ilustrim

Sipas të dhënave të publikuara nga ASK gjatë muajit gusht të këtij vitit në Komunën e Suharekës janë regjistruar 190 lindje, prej tyre 2 (Vendi ku ka ndodhur lindja, 2 femra) dhe 188 (Vendi i përhershëm i nënës në komunë) prej të cilëve 101 meshkuj dhe 87 femra.

Ndërsa sa i përket numrit të vdekjeve, gjatë muajit gusht në Komunën e Suharekës janë regjistruar 76 vdekje, prej tyre 27 (Vendi ku ka ndodhur vdekja, 14 meshkuj dhe 13 femra) dhe 49 (Vendi i banimit të përhershëm në komunë) prej të cilëve 28 meshkuj dhe 21 femra.


Sipas ASK-së gjatë muajit korrik 2021 në Komunën e Suharekës janë kryer 119 raste të kurorëzimeve, ndërsa gjatë kësaj periudhe kohore është kryer një rast i shkurorëzimit.

KomunaVendi ku ka
ndodhur lindja
MeshkujFemraVendi i përhershëm
i nënës
në komunë
MeshkujFemra
Suharekë20218810187
Suharekë / Të lindur sipas vendit ku ka ndodhur lindja dhe vendit të përhershëm të nënës
në komunë, gusht 2021
KomunaVendi ku ka
ndodhur vdekja
MeshkujFemraVendi i banimit të përhershëm
në komunë
MeshkujFemra
Suharekë271413492821
Suharekë / Vdekjet sipas vendit ku ka ndodhur vdekja dhe vendit të banimit të përhershëm
në komunë, gusht 2021
KomunaNumri i kurorëzimeveNumri i shkurorëzimeve
Suharekë1191
Kurorëzimet dhe shkurorëzimet sipas komunës të kurorëzimit, gusht 2021

Pse të shkojmë tek mjeku kur ndihemi mirë?!

Mjekët këshillojnë kontrolle të vazhdueshme mjekësore çdo 6 muaj apo 1 vit në çfarëdo moshe të jeni, mirëpo pas kalimit...

Lexo më shumë
KOMENTE0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *