Shqetësuese, në rajonin e Prizrenit, Suhareka prin për nga numri i qytetarëve pa shkollim fillor

Shqetësuese, në rajonin e Prizrenit, Suhareka prin për nga numri i qytetarëve pa shkollim fillor
Taulant Krasniqi

17.07.2021 / Suhareka

Për nga popullsia, Suhareka është komunë e mesme në nivel të Kosovës. Të dhënat e regjistrimit të popullsisë të vitit 2011 tregojnë që kjo komunë i ka patur rreth 59,722 banorë, ndërkaq, deri në vitin 2018 kjo shifër ka rënë për rreth 500 banorë, që domethënë se tani Suhareka i ka rreth 59,262 banorë.

Sipas përkatësisë etnike, 96.56% të banorëve të Suharekës janë shqiptarë, 0.8% ashkali dhe pjesa tjetër u përkasin grupeve të tjera etnike. Raporti gjinor i popullatës është 49.36% meshkuj dhe 50.64% femra.

Të dhënat për popullatën mbi 10 vjet, sipas nivelit të arsimit dhe njohjes së lexim-shkrimit tregojnë se në 1,000 banorë, 41 janë analfabetë, 94 nuk kanë përfunduar asnjë nivel të shkollimit, 613 kanë përfunduar vetëm shkollën fillore, 230 kanë përfunduar shkollën e mesme dhe 61 kanë përfunduar studimet universitare dhe pasuniversitare.

LEXO EDHE:  Asfaltohet rruga Bllacë-Ngucat, rrugë që lidhë Suharekën me Malishevën
PrizrenSuharekëDragashMamushë
Grup-Mosha 15-29 vjet27.5%28.1%24.6%27.6%
Analfabetë në 1000 banorë26412012
Pa shkollim fillor (në 1000 banorë)83946969
Kriminaliteti (vepra penale/në 1000 banorë)12114.65.6
Popullata ekonomikisht aktive30%35%32%33%
Të punësuar47%50%54.8%97%
Shpenzimet kapitale dhe subvencionet për
rini
7%10.2 %2.4%1.1%

* Ky raport është pjesë e Programit të Konzortiumit të OJQ-ve (ATRC, KIPRED, BIRN, SPRC, KCBS dhe D+) “Me Demokraci Pjesëmarrëse për një Kosovë pa Radikalizëm” të botuar në janar të vitit 2020.

Themele të sigurta të së ardhmes, N.T.P.SH “HALITI”, gjiganti i ndërtimit në Suharekë

Të investosh në të ardhmen është gjëja më e duhur që çdo person do duhej ta ketë parasysh në secilin...

Lexo më shumë

Të fundit