Rreth 50 punëtor shëndetësor të projektit “Shtretrit Shtëpiak” punojnë pa kontratë pune

Foto: Ilustrim

Rreth 50 punëtor shëndetësor të projektit Shtretrit Shtëpiak që nga 31.12.2019 punojnë pa kontratë pune.

LDK dega në Therandë shpreh shqetsimin e rreth 50 puntorëve shendetsor të Projektit Shtretrit Shtëpiak, projket me bashkfinancim i lidhur në mes Komunës dhe OJQ Caritas Kosova.

Punëtorët e përfshirë në këtë projekt që nga skadimi i kontratave paraprake (31.12.2019) e deri në ditën e sotme ofrojnë sherbime shendetsore në institucinet e Kujdesit Primar ( QKMF, QMF. dhe AMF) pa kontrata pune.

Qeverisja Muharremaj dhe menaxhmenti i QKMF-së duhet ta kenë parasysh se me këtë veprim rrezikojnë në aspekt ligjor dhe etik personelin e angazhuar.

Kujdoqoft që i mundësohet të punoi dhe të ketë qasje në institucion, pacient, paisje mjekësore dhe automjete pa kontratë pune bëhet veprim i kundëligjëshëm.

Me këtë rast LDK dega në Therandë vlerson që menaxhmenti i QKMF në bashkpunim me qeverisjen Muharremaj po i shkelin të drejtat e këtyre punëtorëve dhe ligjet në fuqi dhe në të njëjten kohë kërkon që të zgjidhet sa më parë statusi i këtyre punëtorëve duke kthyer kështu normalitetin në QKMF dhe institucionet tjera shëndetësore.