Mbi 60 familje në Suharekë kanë fëmijë me aftësi të kufizuara nën moshën 18 vjeçare

Në bazë të gjetjeve në terren rezulton se personat me aftësi të kufizuara ende nuk e kanë trajtimin e merituar nga ana e shoqërisë.

Në bazën e politikave sociale në Kosovë e cila përbëhet kryesisht nga skema e ndihmës sociale, skema e pagave të pensioneve, ku përfshihen edhe personat me aftësi të kufizuar në Komunën e Suharekës numri i këtyre personave është mbi 600.

Saktësisht numri i personave me aftësi të kufizuar në Komunën e Suharekës është rreth 630, e që në vitin e kaluar ishte rreth 100 më pak.

Nga këta 630 persona me aftësi të kufizuara në Komunën e Suharekës, vetëm fëmijë nën moshën 18 vjeçare janë anëtarë të mbi 60 familjeve, e krahasuar me periudhën e njejtë kohore të vitit të kaluar numri i familjeve që kanë fëmijë me aftësi të kufizuar ishte 53.

Fatkeqësisht, rezultatet e një hulumtimi të publikuar nga HANDIKOS pasqyrojnë se vetëm 30 për qind e standardeve të kërkuara ndërkombëtare janë të integruara në ligjet në fuqi që rregullojnë çështjet e personave me aftësi të kufizuara. Raporti i hulumtimit ka identifikuar se një nga kategoritë themelore e të drejtave të tyre- Qasshmëria, vetëm 6,7%, të standardeve ndërkombëtare janë të përfshira në legjislacionin e Kosovës.

Sipas raportit, rreth 70% të standardeve ndërkombëtare mungojnë ose janë pjesërisht të përfshira apo/dhe të integruara në legjislacionin e Kosovës. Prandaj institucionet e Kosovës duhet të përmirësojnë legjislacionin ekzistues të afësisë së kufizuar sipas standardeve ndërkombëtare, duke u mundësuar personave me afësi të kufizuara të gëzojnë dhe ushtrojnë plotësisht të drejtat dhe shërbimet përkatëse.

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.