Konkursi për 20 mësimdhënës/e në shkollat e Suharekës, publikohet lista e ngushtë

Drejtoria Komunale e Arsimit në Suharekë më 22 korrik ka shpallur konkursin për pranimin e 20 mësimdhënësve në shkollat e Komunës së Suharekës.

Konkursi është për vitin akademik 2020/2021 dhe është për plotësimin e vendeve të lira të punës.

Të mërkurën DKA ka publikuar listën e ngushtë të aplikantëve ku komisioni përzgjedhës për zhvillimin e procedurave për themelimin e mardhënies së punës në bazë të kushteve dhe kritereve të përcaktuara sipas konkursit 05nr.1128 të datës: 22.07.2020, ka përpiluar listën e ngushtë, e cila është bazuar në këto kritere: kualifikimi, nota mesatare, trajnimet e kryera dhe përvoja e punës.

Kandidatët të cilët janë të përfshirë në listën e ngushtë, do ti nënshtrohen testit me shkrim me datë: 24.08.2020, sipas orarit ta planifikuar, ne sallën e Asamblese Komunale:

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.