Komuna e Suharekës shpenzoi afër 55 mijë euro në karburant për vetura

Në shpenzimet e periudhës janar-dhjetor 2019 sipas njësive buxhetore dhe kodeve ekonomike të Komunës së Suharekës, figurojnë edhe shpenzimet për dreka zyrtare, telefoni mobile dhe karburante për vetura.

Në total për vitin 2019 Komuna e Suharekës ka shpenzuar 54,648.90 € për karburant për vetura.

NjësiaKarburant per vetura
Zyra e kryetarit €                                                                                                       –  
Administrata €                                                                                        30.430,53
Inspeksioni €                                                                                                       –  
ZYRA E KUVENDIT KOMUNA €                                                                                                       –  
Buxhet dhe Financa €                                                                                                       –  
Sherbime Publike €                                                                                          5.183,03
ZKK €                                                                                                       –  
Bujqesia €                                                                                                       –  
Kadastri €                                                                                                       –  
Planifikimi Urban – Urbanizmi
Administrata Shendetesi €                                                                                                       –  
Sherbimet Sociale €                                                                                          1.471,67
SHËRBIMET E KUJDESIT PRIMAR SHËNDETËSOR (QKMF)  €                                                                                        16.913,02
Sherbimet Kulturore €                                                                                                       –  
Administrata e Arsimit €                                                                                                54,36
Arsimi Fillor Suhareke €                                                                                              581,57
Arsimi i Mesem €                                                                                                14,72
TOTAL €                                                                                        54.648,90

Raportin e Shpenzimeve të Komunës së Suharekës për periudhën Janar – Dhjetor 2019 mund ta gjeni KËTU.

© SuharekaOnline. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara.