[FOTO] Stacioni i autobusëve në Suharekë gjatë vitit 2002

Stacioni i autobusave në Suharekë punën e ka filluar si njësi punuese në vitin 1976 në kuadër të Ndërmarrjes për transport të udhëtarve dhe mallrave “Kosovatrans” me seli në Prizren.

Karakteri i veprimtarisë ka qenë shërbyesë me të gjitha elementet faktike dhe juridike të cilën edhe sot e kësaj dite e kryen me plot sukses.

Në stacionin e autobusëve në Suharekë janë të regjistruara 136 linja urbane; 55 linja ndërurbane Suharekë-Prizren; 25 linja ndërurbane Suharekë-Malishevë dhe 82 linja Ndërurbane(tranzite) Prizren-Suharekë-Prishtinë dhe anasjelltas. Gjithësejt: 298 linja.

E për të parë se si ishte infrastrukuta e Stacionit të Autobusëve në Suharekë, ish-drejtori, Shani Hamitaga, na sjell foto të realizuara gjatë vitit 2002.

RAPORTO