Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim vazhdoi me debatin e dytë publik të radhës në Mushtisht rreth Legalizimit të objekteve

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim ka vazhduar me debatin e dytë publik të radhës në fshatin Mushtisht rreth Legalizimit të objekteve.

Drejtoria për Urbanizëm dhe Planifikim mbajti takimin e dytë me qytetarë në Mushtisht për t’i informuar rreth përparësive dhe procedurave se si të legalizohet objekti.

Të pranishmit dhanë vërejtjet dhe komentet e tyre. Nga DUP u shpërndanë fletushka dhe formularë aplikimi.