Drejtoria e Shëndetësisë në Suharekë hap konkurs për 1 mjek/e në QKMF

Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale në Suharekë ka hapur konkurs pune për një mjek/e.

”Në bazë të nentit 8 paragrafit 1 dhe 2 të Ligjit të punës Nr-03/L-212 nenit 4 paragrafi 2 të Udhëzimit të Administratës (MPMS) Nr.07/2017 për rregullimin e Proceduarve të Konkursit në Sektorin Publik dhe Autorizimit të Kryetarit të Komunës, 01-Nr.016-4085 të datës 18.01.2021, Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale hapë konkurs për një mjek/e të praktikës së përgjithshme” thuhet në njoftim, përcjellë SuharekaOnline.

Kandidatët të cilët aplikojnë duhet të dorëzojnë këtë dokumentacion:

  • Diplomën përkatëse mbi shkollimin e kryer
  • Vërtetimin mbi stazhin e kryer
  • Licencën e punës
  • Çertifikatën e lindjes
  • Fotokopjen e letërnjoftimit
  • Çertifikatën e gjendjes shëndetësore
  • Çertifikatën e tij/saj nuk zbatohen hetimet
RAPORTO