Qytet i gjelbërt dhe i pastër !

Foto: Brahim Thaqi

Shkruan Brahim Thaqi

Në qytetin e Suharekës është i njohur Bali Muharremaj, i cili si kryetar komune e ka kuptuar rëndësinë e përgjegjësisë publike dhe prandaj është aktiv, këmbëngulës dhe insistues në slloganin e tij kur deklaron se “Suhareka do të mbetet qyteti më i gjelbërt dhe më i pastër në Kosovë”.

Dikur në qeverisjet e kaluara, saktësisht më 2016 ka pasur vetëm një inisiativë në Asamblenë Komunale, për krijimin e një deponie legale por pa hapa konkret të një funksionimi të saj. Vetëm pas ardhjes në pushtet të Kryetarit Muharremaj u hapë rruga që të dërgon deri tek ajo zone, si infrastrukture konkrete e një hapi të parë.

🎬🍿 Për eventin Ladies Night, Cineplexx dhuron udhëtim 4 ditor në Dubai, si dhe shumë shpërblime tjera në të gjitha sallat

Cineplexx organizon eventin Ladies Night, ku do të dhurojë shumë shpërblime në të gjitha sallat, ku shpërblimi kryesor do të jetë një udhëtim 4 ditor në Dubai.

Bali Muharremaj si kryetar komune ndërmorri një hap konkret qysh vitin e kaluar, duke mobilizuar institucione komunale e regjionale, biznese të cilat morrën përgjegjësi konkrete, pastaj shoqëri civile, artistë, sportistë, nga sektori i mjeksisë, nxënës e mësimdhënës dhe grupe të ndryshme, për një ditë tjetër të madhe më 22 Prill ( Dita e Tokës) të vitit të kaluar 2018, ku mobilizoi mbi 7000 persona.

U dha edhe ftesa për subjektet politike opozitare, të cilat u bashkangjitën dhe kështu u tregua shembulli i mirë në Kosovë se si organizohen qytetarët në Suharekë.

Muharremaj ato ditë ka deklaruar se -” I shqetësuar me gjendjen e tanishme të trajtimit të mbeturinave në komunën tonë, e shoh si shumë urgjente dhe të domosdoshme nevojën për ndryshim të madh dhe rrënjësor, çështjen e menaxhimit të mbeturinave dhe mbrojtjen e mjedisit ku jetojmë.”

Përtej një deklarate pati hapa konkret që u zbatuan në tërë territorin e komunës siç ishin;

  • Fushata e pastrimit të ambientit, i shoqëruar edhe me një vendim që u miratua nga Asambleja Komunale me propozim të Kryetarit Bali Muharremaj, që në Ditën e Shtunë të javës së fundit të secilit muaj të organizohen aktivitete vullnetare për pastrim;
  • Largimi i të gjitha deponive ilegale, tregoi një synim madhështor i cili pati jehonën opozitare aty këtu se kjo është thuajse e pamundur. Shumë hapsira u pastruan e u gjelbëruan me një vendosje të tabelës që thërriste për vedijësim në të ardhmen – “Mbaje ambientin pastër”;
  • Pastrimi i lumenjëve ndodhi për herën e parë, duke treguar gadishmërinë e një të ardhme e cila ndodhi në fshatra e qytet, për një pamje të re e cila krijonte shpresën që dikur cilësohej si luftim imagjinar me mbeturinat.
  • Krijimi i parqeve të gjelbërta veqëse po ndodhë. Ato duken dhe flasin përmes lojës së fëmijëve, qetësisë në kujtimin e të moshuarve dhe ecjes së të dashuruarve.

Sot ka një kontratë 5 vjeçare, për dhënjen në shfrytëzim afatshkurtër të pronës së paluajtshme të Komunës, me miratimin e Asamblesë Komunale. Kompania fituese sipas kontratës do të mirëmbajë dhe menaxhoj me atë zonë e cila ndodhet në Shirokë. Pra, gjithçka u aktivizua nga hiq gjë.

Sfidë është vedijësimi për mbrojtjen e ambientit, i cili ka mbështetje ligjore për dënim ndaj atyre që e dëmtojnë ambientin, por ka neglizhencë të inspektorëve dhe institucioneve gjegjëse që duhet ta ballafaqojnë këtë dukuri.

100.000 euro ishte Granti i Performancës që përfitoi Suhareka, nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor në Fushatën “Ta Pastrojmë Kosovën”.

146.729.00 euro Komuna e Suharekës i ka fituar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor poashtu, sipas procesit të vlerësimit për kritere të qasjes dhe indikatorët e performancës, në pastrimit e ambientit dhe aktivitete të tjera.

A mund të bëhet edhe më tepër ?
Natyrisht, po.

3000 drunjë dekorativë po mbillen në këtë kohë për ta shtuar gjelbërimin.

Thuajse çdo ditë e çdo javë Bali Muharremaj ka mbështetur Kompaninë e Pastrimit “Eko-Regjioni”, qoftë me aktivitete e me pjesëmarrje direkte.

A ka mundësi që të kem harruar të theksoj edhe ndonjë aktivitet tjetër, i cili ndodhi në këtë periudhë kohore ?

Sigurisht.

Lirisht mund ta theksoni në koment, ta deklaroni publikisht apo edhe të debatoni.

Një gjë është e sigurtë që Bali Muharremaj nuk është ndalur me punë konkrete.

Sidoqoftë ka ende punë dhe angazhim që ta meritojmë epitetin Qytet i gjelbërt dhe i pastër.