Suharekë: Prej 67,637 votuesve deri në ora 11:00 kanë votuar 6,032 votues

Në bazë të dhënave zyrtare të KQZ për daljen e votuesve në zgjedhje deri në ora 11:00 në Komunën e Suharekës bëhet e ditur se kanë dalë 8.92% votues.

Prej 67637 votues të regjistruar me të drejtë vote deri në ora 11:00 në Komunën e Suharekës kanë votuar vetëm 6032 votues ose 8.92%.

Për dallim nga zgjedhjet e vitit 2017 ku dalja e votuesve deri në ora 11:00 ishte 9.11% dhe vitin 2014 10.04% sot deri në ora 11:00 kanë votuar 8.92%.